Věda a výzkum

Archiv seminářů pro rok 2011

10.01.2011
Marian Karlický
Role of plasmoids in theory and diagnostics of solar flare processes
Our recent studies show that plasmoids are natural parts of the magnetic field reconnection and their observations can be used for diagnostics of flare processes. In the present talk we start with simulations of a formation and ejection of the plasmoids. Then we show an effect of the interaction of the plasmoids with an arcade of flare loops. Model of the drifting pulsating structures (DPSs) and radio spectra generated during coalescence processes in a flare current sheet are described. Furthermore, the fractal reconnection, driven coalescence processes, narrowband dm-spikes, and the above-the-loop-top hard X-ray sources are mentioned and their mutual relations explained. Finally, we show an example of the flare indicating the reconnection of a kinking flux rope triggering the plasmoid ejection.

14.02.2011
Viktor Votruba
Chaotic pulsations: model, observation and prediction
Dynamical pulsations, radial or non-radial, may be one of the main sources of intrinsic variability in many type of stars. In our work we focus primarily on pulsating stars, which exhibit some irregularities in their light curves. Such complex behaviour may be explain in terms of chaotic dynamics. We explained how we can model chaotic pulsation, how we can compare it with observations and how we can predict light curve with using nonlinear time series analysis.

07.03.2011
Petr Hadrava
Rozmotávání spekter - teorie, praxe a výsledky metody
Disentangling of spectra – theory, practice, and results of the method. The method of disentagling is a tool enabling determination of free parameters of a theoretical model to fit directly the observed data. Originally it was developed to solve for orbital parameters of multiple stellar systems and simultaneously to separate spectra of their components from a time series of spectrograms. New generalizations of the method enable to fit also other physical parameters of the observed objects depending on the models built in the corresponding code.

11.04.2011
Jiří Borovička
Fyzikální vlastnosti meteoroidů
Meteoroidy jsou drobná tělesa sluneční soustavy (od zlomku milimetru po několik metrů). Jsou to většinou úlomky planetek a komet a můžeme je studovat, když krátce září v zemské atmosféře jako meteory. Světelné křivky, brždění a spektra meteorů vypovídají o fyzikálních vlastnostech, struktuře a složení meteoroidů a tím i o vlastnostech planetek a komet. Odvození struktury meteoroidů z pozorovaní meteorů však není jednoduchá úloha a výsledek může záviset na použitém modelu. Přednáška shrne naše snahy v této oblasti.

02.05.2011
Michal Sobotka
Projekt Evropského slunečního dalekohledu a naše účast v něm
Projektu Evropského slunečního dalekohledu (EST) se účastní devět evropských zemí včetně České republiky. EST bude zrcadlový dalekohled o průměru 4 metry, umístěný na Kanárských ostrovech. Jeho hlavním úkolem bude zobrazování a spektroskopie sluneční fotosféry a chromosféry současně v několika oborech viditelného a infračerveného záření. V polovině letošního roku končí fáze koncepčního návrhu dalekohledu. Náš ústav spolu s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR rozpracoval návrh pomocného celodiskového dalekohledu. Ten bude sloužit k výběru pozorovacích objeků a k navádění hlavního dalekohledu, ale také jako samostatný, plně automatický synoptický dalekohled, který bude zaznamenávat jak dlouhodobý vývoj sluneční aktivity, tak i rychle se měnící aktivní jevy, například erupce.

06.06.2011
Anna Aret
A pan-spectral method of abundance determination

03.10.2011
Tomáš Pecháček
Spot/flare models of black-hole accretion disc variability
Observed X-ray fluxes from galactic black-hole candidates and active galactic nuclei are remarkably variable. A large class of models in the literature is based on assumption that this variability is driven by magnetic flares or hot spots residing on the surface of an accretion disc. In my talk I will discuss plausibility and limitations of these models. I will present a general framework for modeling of signals, produced by many randomly generated spots, taking into account the influence of general relativistic effects. Finally, I will show a new results concerning the characteristic time-scales of the variability.

07.11.2011
David Čapek
Tepelná napětí v meteoroidech
Tepelná napětí vznikají v pevném tělese vlivem nehomogenních a časově proměnných teplotních polí. Na pozemských pouštích, ale i na Měsíci, Merkuru a blízkozemních asteroidech dochází k tak intenzivnímu ohřevu úlomků hornin vlivem slunečního záření, že odpovídající tepelná napětí mohou překročit pevnost těchto hornin a způsobit jejich rozpad. V přednášce se pokusím ukázat, že tepelná napětí jsou velmi důležitá pro erozi a rozpad meteoroidů o velikostech 1 mm – 10 cm v meziplanetárním prostoru. Budu probírat několik scénářů působení tepelných napětí: (i) celková destrukce meteoroidů, (ii) tvorba rozpraskané vrstvy na povrchu, (iii) zmenšování velikosti meteoroidů vlivem tepelné eroze povrchu. Zvláštní pozornost budu věnovat poslednímu případu, neboť tento jev má za následek přednostní destrukci velkých a křehkých těles v rojích s malou heliocentrickou vzdáleností perihelu. Výsledkem je odlišné rozdělení pevností pro malá a velká tělesa, což lze testovat pomocí pozorování.

05.12.2011
Michal Švanda
Validated helioseismic inversions for 3-D vector flows: Applications to SDO data
Helioseismic tomography is currently the only one method, which allows as to "see" beneath the solar photosphere. Various methods utilising the analysis of the surface waves carrying the information about the subphotospheric plasma were developed in the last few decades. We improved and validated travel-time inversions for 3-D vector flows. The main improvement comes from the explicit minimization of the cross-talk between the three flow components. The validation was performed using synthetic travel-time maps obtained by convolving a known flow field from a realistic numerical simulation of solar convection with travel-time sensitivity kernels computed in the Born approximation. Realistic noise is added to the travel times. The inversion of synthetic travel-times returns unbiased answers for horizontal flow velocities in layers shallower than 4 Mm. We also show that the vertical component of velocity near the surface can only be inferred under the explicit condition that the cross-talk between the flow components is minimized. A preliminary application to SDO/HMI quiet-Sun data is presented.