Akce pro veřejnost

Přednáška O rotacích a podvojnosti planetek 2. listopadu

V rámci Týdne vědy a techniky 2016 se 2. listopadu od 10 hodin můžete těšit na přednášku Mgr. Petra Scheiricha, PhD., z Astronomického ústavu AV ČR na přednášku "O rotacích a podvojnosti planetek". Přednáška se uskuteční na UK – Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1, Velká zasedací síň.

O rotacích a podvojnosti planetek
Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR

Pozemními dalekohledy vidíme planetky - pozůstatky po formování Sluneční soustavy - jako pouhé body na obloze. Informace o nich se dozvídáme mimo jiné i z fotometrie - měření množství světla, které k nám odrážejí. Posledních několik desetiletí nám umožnilo z tohoto měření odvodit o planetkách a fyzikálních procesech, které je ovlivňují, řadu pozoruhodných faktů: planetky nejsou pevné bloky, ale jsou tvořeny "hromadou balvanů a prachu". Planetky se roztáčejí, až se odstředivou silou rozpadnou na dvě a někdy i na více těles. Jak jsme se toto dozvěděli z pouhého měření množství světla? Další informace a místo konání.