Novinky

Prof. Vladimír Karas: Koncepce Astronomického ústavu AV ČR na další funkční období

Profesor Vladimír Karas obhájil ve výběrovém řízení na ředitele Astronomického ústavu AV ČR a 1. května 2017 formálně vstoupí do svého druhého funkčního období. Představujeme vám jeho koncepci tak, jak ji představil výběrové komisi.