Novinky

Profesor Petr Heinzel hlavním přednášejícím na mezinárodní letní škole

Společný snímek účastníků školy. Prof. Petr Heinzel je v popředí uprostřed. Foto: SAV.
Společný snímek účastníků školy. Prof. Petr Heinzel je v popředí uprostřed. Foto: SAV.

Astronomický ústav SAV v Tatranské Lomnici (ASU SAV) byl v týdnu od 29. 5. do 2. 6. 2017 místem konání mezinárodní školy věnované přenosu záření v atmosférách Slunce a hvězd. Jedním z hlavních přednášejících a tutorů byl rovněž profesor Petr Heinzel, bývalý ředitel Astronomického ústavu AV ČR, dlouhodobý pracovník Slunečního oddělení AsÚ a současný předseda České astronomické společnosti.

Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. je světově uznávaným expertem v oblasti teorie a modelování přenosu záření v atmosférách Slunce a hvězd, slunečních protuberancích a erupcích. Na prestižní letní škole "Radiative Transfer in Solar and Stellar Atmospheres" ve slovenské Tatranské Lomnici přednášel studentům astronomie a astrofyziky, jakož i převážně mladým vědeckým pracovníkům ze šesti zemí světa. Jeho poutavé přednášky v anglickém jazyce sledovalo celkem 21 účastníků školy pocházejících ze Slovenska (14), České republiky (2), Polska (2), Slovinska (1), Ruska (1) a Gruzie (1).

Program přednášek doplnili tematické lekce a cvičení, které připravili pracovníci Astronomického ústavu SAV. Dr. Pavol Schwartz hovořil o CHIANTI databázi atomárních dat, využívané ve spektroskopii sluneční atmosféry, a Dr. Ján Budaj připravil pro účastníky školy praktické cvičení věnované formování spektrálních čar v atmosférách hvězd. Jejich spektrální profily měli možnost účastníci školy počítat pomocí programu ShellSpec, jehož autorem je sám lektor. Dr. Július Koza doplnil program školy lekcí o polarizaci spektrálních čar, jejich pozorování a analýze prostřednictvím tzv. Stokesova vektoru.

Během jedné z přestávek mezi přednáškami si účastníci prohlédli sluneční spektrum pomocí přenosného spektrografu Shelyak. V závěru školy účastníci navštívili Observatoř Skalnaté Pleso a prohlédli si její přístrojové vybavení, jehož hlavní součástí je největší astronomický dalekohled na Slovensku s průměrem primárního zrcadla 1,3 m. Prostředky na jeho vybudování získal Astronomický ústav SAV prostřednictvím strukturálních fondů EU.

Mezinárodní škola "Radiative Transfer in Solar and Stellar Atmospheres" (v překladu Mezinárodní škola o přenosu záření v atmosférách Slunce a hvězd) byla již sedmou v sérii škol od roku 2004. Podrobnější informace jsou na webové stránce školy. Pro SAV a AsÚ AV ČR připravili Dr. Július Koza, Dr. Pavol Schwartz. Další informace a fotografie naleznete na webu Slovenské Akademie věd.

 

Kontakt a další informace:

prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.
Sluneční oddělení Astronomického ústavu AV ČR
Tel: +420 323 620 233
E-mail: petr.heinzel@asu.cas.cz

Pavel Suchan
Tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR
Tel: +420 737 322 815
E-mail: suchan@astro.cz