Novinky

Poděkování a přání ředitele Astronomického ústavu AV ČR pracovníkům ústavu, průvodcům na ondřejovské hvězdárně a všem příznivcům astronomie

Ředitel Astronomického ústavu AV ČR prof. Vladimír Karas poděkoval zaměstnancům a spolupracovníkům ústavu za jejich práci pro ústav: „Všem pracovníkům ústavu, průvodcům početných návštěvníků ondřejovského areálu, profesionálním astronomům i příznivcům astronomie děkuji za jejich práci v roce 2017.

Uplynulý rok byl pro astronomy vskutku převratný. Poprvé v historii se podařilo zaznamenat průlet mezihvězdného asteroidu 1I/Oumuamua naší Sluneční soustavou; prvně určit původ kosmických paprsků přicházející ze vzdálených galaxií s energiemi přesahujícími 10^19 elektronvoltů(!); přesným proměřením drah hvězd v jádru Mlečné dráhy (objekt Sagittarius A*) poprvé zaznamenat nepatrné odchylky svědčící o vlivu silné gravitace a touto cestou nově testovat předpovědi Einsteinovy teorie (souhlasí:); poprvé zachytit gravitační vlny souběžně s enormním zábleskem světla GW170817 vznikajícím při kolizi superhustých neutronových hvězd... V červnu t.r. se pražská budova Právnické fakulty stala svědkem vášnivých diskusí o zákonech Temné energie, které zde proběhly při Evropském týdnu astronomie a kosmických věd, zatímco v univerzitním Karolinu došlo k náhlému narušení kauzality, a to v okamžiku oslavy 100. výročí České astronomické společnosti.

Na všech těchto objevech a akcích se čeští vědci podíleli. Do roku nadcházejícího přeji hodně štěstí, zdraví, pracovních úspěchů a zajímavých objevů,“ uvedl ředitel během vánočního setkání na observatoři v Ondřejově.