Novinky

Slavnostní předání Prémie Jana Friče a laureátská přednáška 29. ledna 2018

Laureátem Prémie Jana Friče za rok 2017 je Dorottya Szécsi.
Laureátem Prémie Jana Friče za rok 2017 je Dorottya Szécsi.

V pondělí 29. ledna 2018 od 13:00 proběhlo v knihovně Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově předání Prémie Jana Friče za rok 2017. Prémii Jana Friče uděluje Astronomický ústav od roku 2009 svým mladým pracovníkům za mimořádné výsledky, které přispívají k prestiži ústavu v mezinárodním srovnání. Laureátem za rok 2017 je Dorottya Szécsi, která Prémii obdržela za práci Mass Loss in Massive Stars. Přednesla přednášku Tracking the Yeti in the snowlooking for metal-poor massive stars in and around the Milky Way.

Více v Tiskové zprávě AsÚ ze 25. ledna 2018.

 

 

 

Srdečně zvou 

Bruno Jungwiert - předseda Rady Astronomického ústavu AV ČR 

Vladimír Karas - ředitel Astronomického ústavu AV ČR

 

Abstrakt (anglicky):

Dorottya Szécsi přednese 29. ledna 2018 leureátskou přednášku Tracking the Yeti in the snow.
Dorottya Szécsi přednese 29. ledna 2018 leureátskou přednášku Tracking the Yeti in the snow.

Massive stars with a metallicity below 0.1 Z_Sun are like the Yeti. People talk about their possible existence, create hypotheses about them, use them to explain otherwise unsolvable phenomena... But no one ever seen one directly.

During my post-doc in the Stellar Department of the AI ASCR, I was conducting two campaigns to spot the Yeti in the snow.

One involves fast-rotating, hot massive stars ("TWUIN stars" as we call them) that our theory predicts to exist in dwarf galaxies around the Milky Way. If they indeed exist, we should know how they look like in order to spot them. Therefore, we organized the TWUIN-collaboration, and created simulations of these stars' spectra—in hope of better understanding what we should search for in the dwarf galaxy observations.

Another collaboration is built on finding footsteps of the Yeti in the snow. Ancient starclusters in the Milky Way, the so-called globular clusters may have harboured metal-poor massive stars in the past. We simulated the hydrodynamic evolution of these clusters, and found that if the Yeti was big and strong enough, its footsteps should be observable today... That is, if there was a sufficiently massive population of metal-poor stars in the early globular clusters, this explains these clusters' observed structure today.

My talk will shortly summarize the results of both of these research projects, explaining what we learned so far about the mysterious Yeti-steps in the snow, and what we are planning to do in the future.

 

Abstrakt (česky)

Masivní hvězdy s obsahem těžkých kovů pod 0,1 Z_Sun jsou jako Yeti. Lidé mluví o jejich možné existenci, vytvářejí hypotézy, používají je k vysvětlení jinak nevyřešitelných jevů ... Ale nikdo je doposud přímo neviděl. Během mého postdoktorského působení ve Stelárním oddělení AsÚ AV ČR jsem uskutečnila dvě pozorovací kampaně, v jejichž průběhu jsem se pokusila zaznamenat tyto "Yeti ve sněhu".

První z nich se soustředila na rychle rotující masivní horké hvězdy (které nazýváme "TWUIN hvězdy"), jejichž výskyt v trpasličích galaxiích v okolí Mléčné dráhy předpovídá naše teorie. Pokud opravdu existují, měli bychom je na základě našich předpokladů najít. Zorganizovali jsme  "TWUIN" kampaň se simulovaným spektrem těchto hvězd, které nám mělo usnadnit jejich hledání v pozorovaných trpasličích galaxiích.

Další kampaň byla zaměřena na hledání stop "Yetiho ve sněhu", tedy na známky po těchto starodávných hvězdách chudých na těžké kovy v Mléčné dráze. Ty se měly hromadit v útvarech zvaných Globulární klastry. Simulovali jsme hydrodynamický vývoj těchto shluků a došli k závěru, že pokud byli tito kosmičtí Yetiové dostatečně velcí a silní, měly by být jejich stopy i dnes stále pozorovatelné ... Tedy že pokud se populace těchto dostatečně masivních hvězd chudých na kovy nacházela v raných globulárních klastrech, vysvětluje to dnes pozorovanou strukturu těchto klastrů.

Můj příspěvek krátce shrne výsledky obou těchto výzkumných projektů a poodhalí, co jsme se zatím dozvěděli o oněch tajemných stopách "Yetiho ve sněhu". Rovněž nastíním i budoucnost našeho projektu.