Novinky

Naučit radioteleskop ALMA pozorovat Slunce nebyl lehký úkol

Titulní strana časopisu The MessengerV březnovém čísle časopisu Evropské jižní observatoře The Messenger mimo jiné najdete informace o slunečním pozorování radioteleskopem ALMA, do kterého je zapojen ondřejovský uzel ALMA ARC - http://www.eso.org/public/announcements/ann18023/. Zásadní roli v tom hrál Astronomický ústav AV ČR, především Dr. Miroslav Bárta ze Slunečního oddělení. A Evropská jižní observatoř nyní shrnula vývoj Solar ALMA Observing Mode - http://doi.eso.org/10.18727/0722-6691/5065.