Novinky

Dotknout se Slunce

Dne 12. srpna Americká kosmická agentura NASA vypustí satelit Parkerova sluneční sonda, Parker Solar Probe, z mysu Canaveral (Cape Canaveral Air Force Station), s cílem ‚dotknout se Slunce’. Parkerova sluneční sonda bude prvním satelitem, který poletí až do sluneční koróny.

Koróna je součástí dynamické sluneční atmosféry, je složená z horkého plazmatu o teplotách miliónů ℃ (zatímco povrch Slunce má teplotu kolem 6 tisíc ℃) v komplikovaném elektromagnetickém poli. Tento systém je zdrojem slunečního větru, proudu plazmatu dosahujícího rychlostí 300-900 km/s, který protéká celou sluneční soustavou a ovlivňuje všechny planety. Mise je pojmenovaná po Eugenu N. Parkerovi, který teoreticky předpovědel sluneční vítr z horké sluneční koróny již před 50 lety (Astrophysical Journal, oddíl 128, stránky 664-676, rok 1959).

Obr. 1: Umělecká koncepce Parkerovy sluneční sondy blížící se ke Slunci.
Obr. 1: Umělecká koncepce Parkerovy sluneční sondy blížící se ke Slunci.
Zdroj: APL. Autor: NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

Vědeckým cílem této mise je určit strukturu a dynamiku koronálního plazmatu a elektromagnetického pole Slunce, zjistit, jak se zahřívá a urychluje sluneční koróna a generuje sluneční vítr. Za timto účelem nese satelit řadu přístrojů, které budou detailně měřit vlastnosti korony a slunečního větru. 
Parkerova sluneční sonda se po vypuštění raketou Delta IV Heavy pomocí 7 průletů (gravitačních manévrů) kolem Venuše postupně přiblíží se slunečnímu povrchu až na 6 miliónů km (9 slunečních poloměrů). Během těchto průletů získá sonda v nejbližším přiblížení rychlost až 200 km/s.

Obr. 2: Plánovaná trajektorie Parkerovy sluneční sondy.
Obr. 2: Plánovaná trajektorie Parkerovy sluneční sondy.
Zdroj: NASA/Johns Hopkins APL

Sonda je navržena tak, aby vydržela extrémní sluneční záření v blízkosti Slunce, kde je dopadající intenzita slunečního záření více než 500 krát silnější než na oběžné dráze Země. Tepelný štít je navržen tak, aby odolal teplotám kolem 1400 ℃, zatimco vnitřek satelitu zůstane na pokojové teplotě, aby byla zajištěna funkčnost vědeckých přístrojů.

Obr. 3: Parkerova sluneční sonda s polovinou ochraného krytu v přípravě na přesun 
na Cape Canaveral Air Force Station na integraci do rakety Delta IV Heavy. Výška sondy: 3 m, hmotnost: 685 kg.
Obr. 3: Parkerova sluneční sonda s polovinou ochraného krytu v přípravě na přesun na Cape Canaveral Air Force Station na integraci do rakety Delta IV Heavy. Výška sondy: 3 m, hmotnost: 685 kg.
Zdroj: NASA / Johns Hopkins APL / Ed Whitman

Celá mise je naplánovaná na skoro 7 let a 24 oběhů kolem Slunce.

 

Zdroje a doporučené odkazy:

Stránky mise: https://www.nasa.gov/content/goddard/parker-solar-probe

Stream: https://www.nasa.gov/nasalive/