Novinky

Valného shromáždění IAU ve Vídni se účastní i čeští astronomové

Zatímco přesně před dvanácti lety na 26. valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie (IAU) v Praze byla planeta Pluto přeřazena na základě nově přijaté definice planety do nově vzniklé kategorie těles Sluneční soustavy - trpasličích planet, v těchto dnes se Valné shromáždění IAU koná v blízké Vídni. Účastní se ho i čeští členové Mezinárodní astronomické unie, mimo jiné i ředitel ústavu profesor Vladimír Karas. Podívejte se na pár fotografií, včetně vystaveného posteru Vladimíra Karase a Michala Zajačka. 

Mezinárodní astronomická unie (International Astronomical Union, zkráceně IAU) je mezinárodní organizace, která sdružuje profesionální astronomy a národní astronomické společnosti světa. Byla založena v roce 1919 a sídlí v Paříži.  Je mezinárodně uznávaná jako společnost zodpovědná za pojmenování hvězd, planet, planetek a jiných kosmických těles a fenoménů ve vědecké komunitě. Letošní valné shromáždění ve Vídni je již 30. U nás jsme hostili valná shromáždění IAU v letech 1967 a 2006.