Novinky

Máte příležitost zkoumat vesmír z krásného prostředí Kanárských ostrovů

Erasmus+

Program ERASMUS+ vypisuje druhé kolo stáží pro studenty a mladé vědecké pracovníky z ČR, kteří chtějí bádat na partnerském Instituto de
Astrofísica de Canarias ve Španělsku. Stáže jsou určeny k navázání spolupráce se španělskými kolegy, případně k rozvoji již existující spolupráce a mohou mít trvání od dvou měsíců až po jeden rok. Soutěž je otevřena do 15.12. a více informací o programu je možné najít na http://erasmus.asu.cas.cz/.    

První pobyty vědců z Astronomického ústavu AV ČR právě probíhají a nejnovější zajímavé výsledky publikované mimo jiné díky stáži ERASMUS+ byly zveřejněny v článku Dr. Sergio Martíneze-Gonzaleze z Astronomického ústavu AV ČR, který se svojí kolegyní Dr. Casianou Muñoz-Tuñón a spolupracovníky z Astronomického ústavu AV ČR a Instituto de Astrofísica de Canarias publikoval článek v prestižním časopise Astrophysical Journal, který jako vůbec první popisuje fyzikální model rozprostření hmoty při výbuchu supernovy. Tento model je názorně ilustrován přiloženou animací. Více se lze dočíst na
https://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-vesmir/vyzkumy-v-asu-av-cr-123-prasny-vulkanismus-supernov.html.  

ERASMUS+ je program podporovaný ze zdrojů EU a vedený Dr. Petrem Kabáthem z Astronomického ústavu AV ČR. Partnery programu jsou Masarykova univerzita (Česká republika), Komenského univerzita v Bratislavě (Slovenská republika), Astronomický ústav Slovenské akademie věd (Slovenská republika) a Instituto de Astrofísica de Canarias a Gran Telescopio de Canarias (Španělsko).