Novinky

Tak jak to s tím Plutem vlastně je?

Právě vyšlo nové číslo časopisu Akademie věd "Áčko" - verze k listování zde.  A v něm také polemika o Plutu. Odpověď Dr. Petra Scheiricha na otázku redakce si můžete přečíst i tady..

Bude Pluto opět planetou?

Když v roce 2006 zasedalo v Praze valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie (IAU), probíhaly mezi odborníky, ale i mezi veřejností bouřlivé debaty o budoucnosti Pluta. Rezoluce, která definovala, jaké těleso je v naší Sluneční soustavě možno považovat za planetu, byla jednoznačná: Pluto ztratilo status planety a bylo přesunuto do kategorie „trpasličí planeta“. S rozhodnutím se ovšem ne všichni smířili a na obhajobu Pluta (ale i dalších těles) vystoupila skupina astronomů ze Spojených států amerických a své stanovisko podpořila i výzkumem publikovaným v novém čísle časopisu Icarus. Podle názoru vedoucího studie Philipa Metzgera bylo rozhodnutí IAU chybné a nekoresponduje ani s klasifikací planet podle odborné literatury, jejíž revizi za posledních 200 let Metzgerův tým provedl. Zpochybňují především kritérium, které říká, že si planeta musí svou gravitací vyčistit okolí své oběžné dráhy od ostatních těles.

https://today.ucf.edu/pluto-planet-research/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019103518303063?via%3Dihub#!

Petr Scheirich z Oddělení meziplanetární hmoty odpovídá:

 Při debatě o definici planety je vždy třeba mít na paměti, že vůbec nejde o Pluto. Není možné používat vlastnosti jednoho tělesa jako argument proto, že definice planety je špatná. Tato definice by se měla opírat o obecné fyzikální vlastnosti všech vyšetřovaných těles, a to je přesně to, o co se IAU na zasedání v Praze pokusila. Metzgerův tým provedl revizi odborné literatury za posledních dvě stě let a dospěl k závěru, že současná definice planety nekoresponduje s dřívějším užíváním pojmu planeta. To je pochopitelný a dokonce očekávaný výsledek - tato nekorespondence pramení z toho, že neexistovala exaktní definice toho, čemu říkáme planeta, a proto použití tohoto pojmu bylo zcela volné.

Pokud jde o kritérium vyčištění dráhy, zde je výtka částečně oprávněná. Když se podíváme, kolik malých těles se pohybuje v blízkosti drah velkých planet, musíme dojít k závěru, že ani ony nevyčistily okolí své dráhy. Tato formulace v definici planety je tedy poněkud nešťastná a vyžaduje vždy bližší vysvětlení, jakýsi "prováděcí předpis", co se jí míní. Skutečný význam (a také formulace, která by se spíše v definici planety měla objevit) této formulky je takový, že planeta musí být ve svém okolí gravitačně dominantním tělesem. Můžeme si to představit takto: změnily by se kvalitativně dráhy ostatních menších těles v okolí, pokud by vyšetřované těleso zmizelo? V případě všech současných planet je odpověď ano, a významně. V případě Pluta a dalších trpasličích planet to neplatí. Zmizení Pluta by další podobně velká tělesa za drahou Neptunu prakticky nezaregistrovala.