Novinky

Galaktické centrum v infračerveném oboru spektra a naše výzkumy zdrojů X7, X8 a X3

Dr. Michal Zajaček ve spolupráci s profesorem Vladimírem Karasem z Astronomického ústavu AV ČR, ve spolupráci se skupinou Galaktického centra v Kolíně nad Rýnem (Německo), kterou vede profesor Andreas Eckart, pokračuje ve výzkumu blízkého okolí centra naší Galaxie.

Výše uvedená fotografie byla pořízena v infračerveném oboru spektra pomocí přístroje NACO na Very Large Telescope@ESO v Chile (infračervený detektor NACO je v současné době mimo provoz). Snímek byl zhotoven kombinací dvou snímků na kratších vlnových délkách (modrá, 2,2 mikrometru, pásmo K) a delších vlnových délkách (červená, 3,7 mikrometru, pásmo L). Na delších vlnových délkách jsou patrné prachové struktury, zejména ramena minispirály (ESO/S. Gillessen et al.)

Následující schéma ukazuje centrální parsek naší Galaxie v blízkosti kompaktního rádiového zdroje Sgr A*, který je s největší pravděpodobností supermasivní černou dírou o hmotnosti 4 miliony hmotností Slunce. Dobře viditelná jsou severní a východní ramena minispirály, která jsou tvořena převážně ionizovaným plynem a prachem obíhajícím kolem Sgr A*. Zdroje X8, X7 a X3 jsou infračervené zdroje ve tvaru komety, tzv. obloukové rázové vlny, které vznikají při interakci hvězd pohybujících se nadzvukovou rychlostí s okolním ionizovaným prostředím. Osy symetrie těchto rázových vln jsou téměř rovnoběžné a směřují k Sgr A*, což naznačuje, že hvězdy interagují s nukleárním bipolárním výtryskem. Tento kolimovaný proud plazmy nebo jet je orientován přibližně podél roviny Galaxie (autor schéma Michal Zajaček).