Novinky

Vznik meteorů popsán v prestižním časopise

V říjnovém vydání vědeckého časopisu Astronomy and Astrophysics vyjde článek našich pracovníků. RNDr. Pavel Spurný, CSc. a RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc. se v něm zabývají principem vzniku meteorů. Článek byl dokonce vybrán mezi nejzajímavější z daného čísla časopisu.

Už v názvu článku pokládají vědci zajímavou otázku. Jak vzniká jev, který známe pod názvem meteor? Jak se mění pohybová energie drobné částečky na oslnivé světlo? Může za to separace elektrických nábojů? Autoři předkládají výsledky měření jasnosti meteorů a analýzu jejich světelných křivek s velmi vysokým časovým rozlišením. Při měření použili rychlého fotometru, který je součástí nového unikátního přístroje pro optická sledování jasných meteorů vyvinutého kompletně v ČR a našli odpovědi, které možná nasměrují výzkum meteorů novým směrem. Bližší podrobnosti na stránkách Astronomy and Astrophysics.