Novinky

Mimořádné pozorování planet na večerní obloze

V pátek 9. března, v sobotu 10. března a ve středu 14. března vždy od 18 do 20 hodin v historické Západní kopuli.

 Zveme vás na mimořádné pozorování planet, které proběhne v historické Západní kopuli observatoře Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Hned na začátku se pokusíme očima nebo triedrem vyhledat na soumrakovém nebi obtížně pozorovatelnou planetu Merkur, dalekohledem se podíváme na planety Venuši a Jupiter nad jihozápadním obzorem a planetu Mars nad jihovýchodním obzorem. Pozorování bude doplněno výkladem. Zdarma. Pouze za jasného počasí.

Parkování je možné u hřiště před vjezdem na observatoř. Nevjíždějte prosím za zákazy vjezdu (nejste dopravní obsluha), narušili byste pozorovací podmínky na observatoři.

V areálu observatoře si můžete přisvítit tlumeným světlem na cestu, v žádném případě ale nesviťte vzhůru!

Bližší informace a dotazy:

Pavel Suchan - suchan@astro.cz, 737 322 815.

Více:

Plánek areálu obsevatoře (Západní kopule je objekt s číslem 8)

Pozvánka (pdf)

Na březnové obloze postupně spatříme všech 5 nejjasnějších planet
Obloha tento měsíc