Novinky

Konference Prague Synergy 2013

Ve dnech 22. 11. - 1. 12. 2013 se koná v prestižních konferenčních prostorách pražského hotelu Don Giovanni mezinárodní astrofyzikální konference věnovaná otázkám výzkumu černých děr a neutronových hvězd, rentgenové astronomie, teorie akrečních procesů a alternativních teorií gravitace.

Uspořádání konference se širokou mezinárodní účastí zahraničních expertů je jedním z klíčových cílů projektu „Podpora zapojení do mezinárodních sítí teoretického a observačního výzkumu v oblasti relativistické astrofyziky kompaktních objektů, CZ.1.07/2.3.00/20.0071“ řešeného Ústavem fyziky FPF SU v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento cíl se organizátorům podařilo uskutečnit v neočekávané míře, jako účastníci konference se zaregistrovali světoví vědečtí lídři v oblasti relativistické astrofyziky a teoretické fyziky.

Na konferenci s názvem „Prague Synergy 2013“ mimo jiné přednese svůj příspěvek prof. Petr Hořava, jeden z nejcitovanějších teoretických fyziků současnosti. Prof. Petr Hořava je jeden ze spolutvůrců současné podoby teorie superstrun a předním expertem na poli kvantové gravitace. Dalšími z významných postav současné astrofyziky a astronomie, kteří se mezinárodního setkání v Praze zúčastní, jsou např. prof. Didier Barret, prof. Luigi Stella, prof. Tomaso Belloni nebo prof. Ivan Hubený. Součástí konference bude i diskuze u kulatého stolu, která bude za účasti českých i zahraničních expertů věnována otázkám rentgenové astronomie a družicových observačních misí.

Mediální podpora konference bude zajištěna dvěma tiskovými konferencemi, na první z nich budou mít zástupci českých médií možnost rozhovorů s pozvanými zahraničními experty, na druhé tiskové konferenci bude mít hlavní slovo český organizační a vědecký tým pod vedením prof. Zdeňka Stuchlíka, Dr. Gabriela Töröka, doc. Vladimíra Karase, Dr. Martina Urbance a Dr. Pavla Bakaly. Předpokládá se, že se konference „Prague Synergy 2013“ zúčastní i zástupci České republiky v orgánech ESA Space Programme Committe a Prodex (Programme for the Development of Scientific Experiments).

Konference v souladu s cíli projektu „Podpora zapojení do mezinárodních sítí teoretického a observačního výzkumu v oblasti relativistické astrofyziky kompaktních objektů“ velmi výrazným způsobem přispěje k zapojení mladých vědeckých pracovníků i celého týmu Ústavu fyziky FPF SU do skutečně prestižní mezinárodní spolupráce a možnostem začlenění do vědeckých týmů budoucích i současných kosmických observačních misí. Spolupořadatelem konference je Astronomický ústav AV ČR.

Webovou stránku konference s dalšími informacemi, úplným seznamem účastníků a tématy jejich přednášek lze najít na adrese: http://www.synergy2013.physics.cz/