Akce pro veřejnost

Expedice Vesmír na Astronomickém ústavu AV ČR

Spolupracujeme s časopisem Vesmír a podporujeme mladé talenty - přišly se k nám podívat děti na pracoviště Oddělení meziplanetární hmoty, aby se mohly zúčastnit pozorování planetky, pro kterou mají vymyslet pojmenování. Pozorovalo se dálkově dalekohledem z Evropské jižní observatoře.