Novinky

Chatuj s astronomkou

Věděli jste, že Annie Cannon (1863 - 1941) vytvořila dnešní klasifikaci hvězd OBAFGKM, která je založena na jejich spektrálních vlastnostech? Nebo, že Jocelyn Bell (1943 - ) objevila zvláštní rádiové signály, které označila jako "malé zelené mužíčky" a které, jak se později ukázalo, pocházejí z rychle rotujících kompaktních hvězd vyzařujících velmi pravidelné pulsy, tzv. pulsarů? V minulosti se sice našly výjimečné ženy, které měly štěstí a mohly se věnovat své vášni pro studium astronomie, bohužel často byla práce těchto průkopnic spíše upozaděna. Naštěstí, časy se mění!

Rády bychom s vámi oslavily Mezinárodní den žen a dívek ve vědě již příští čtvrtek, 11.2.2021!

A jak lépe oslavit tento významný den než tím, že umožníme všem zájemcům kontakt s profesionálními astronomkami a astrofyzičkami pracujícími v České republice, aby tak s vámi mohly sdílet své znalosti a zkušenosti! To je právě "Chatuj s astronomkou!".

Ve čtvrtek 11. února 2021 od 15 do 19 hodin budete mít možnost chatu s kteroukoliv naší astronomkou. Níže najdete jejich krátké představení, abyste je trochu poznali, ještě než si začnete povídat. Můžete si připravit běžné otázky nebo kreativní otázky, je to zcela na vás!

11. února bude přístupný chat (viz ikonka v horním levém rohu stránky), ve kterém si můžete povídat s některou z našich astronomek. Ovšem pokud byste rádi hovořili s konkrétní astronomkou, prosím, zmiňte to hned na začátku. Jelikož je vědecká scéna velmi mezinárodní, pracují mezi námi kolegyně, které mluví česky, stejně tak ale ty, které češtinu neovládají. Z každou z nich je ovšem možné mluvit v angličtině. Přímo v jejich medailonku níže naleznete, kterým jazykem se s vámi domluví.

Těšíme se na vaše otázky! 

 


Did you know that Annie Cannon (1863-1941) was the creator of the current stellar classification, OBAFGKM, based on the stellar spectra? Or that Jocelyn Bell (1943- ) discovered a strange radio signal -which she called "Little Green Men"- that turned out to be rapidly rotating compact stars that emit very regular pulses of radiation, or pulsars? During past times there were exceptional and lucky women that could follow their passion and study Astronomy. Yet, quite often their work was kept behind the scenes. Lucky us, times change!

We would like to celebrate with all of you the International Day of Women and Girls in Science next 11th February!

And what better way to celebrate this special day than to bring together female professional Astronomers working in the Czech Republic and to put their knowledge and experiences within reach of everyone interested in chatting with them? That is Chatuj s Astronomkou! Inspired by 'Chatea con una Astrónoma', chat organised by the Spanish Astronomical Society.

On Thursday, 11th February 2021 from 15h to 19h you will be able to have a chat with one of our Astronomers. Below you can find a brief description of all of them so you can get to know them before the chat! Start thinking about work-related questions, career questions, creative questions... it is up to you :)

A chat box (see the upper left corner of the page) will be available on the 11th of February. From there, you will be connected to one of the Astronomers. However, if you are interested in talking to a specific Astronomer, mention it at the beginning. Please, be aware that, as international as science is, there will be Czech and non-Czech astronomers answering your questions. Under their description you can check in which language each Astronomer can chat. 

We are looking forward to chatting with you!!  

  

Soňa Ehlerová je česká astronomka pracující na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Praze na Spořilově. Můžete s ní chatovat česky.

Soňa Ehlerová se zabývá mezihvězdnou hmotou, tvorbou hvězd a galaxiemi (její oblíbenou galaxií je Mléčná dráha a oblíbenou fází mezihvězdného prostředí neutrální vodík). Ráda popularizuje astronomii a vědu (občas mívá veřejné přednášky, účastní se vědeckých veletrhů, vymýšlí dílničky na dnech otevřených dveří ASÚ). Pomáhá organizovat popularizační akce Mezinárodní astronomické unie v České republice (jako třeba Pojmenuj exoplanetu). Ve volném čase nejraději ze všeho řeší záhady a zachraňuje svět ve hrách na hrdiny (Dungeons & Dragons ji provází ještě o něco déle než astronomie).

Soňa Ehlerová is a Czech astronomer working at the Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences (Spořilov, Prague). Her research interests include interstellar matter, star formation and galaxies (her favourite galaxy is our Milky Way and her favourite phase of the interstellar medium is the neutral hydrogen). Soňa likes to popularize astronomy and science (by giving talks, participating in Science Fairs, organizing hands-on activities during the open door days at the Institute), she also helps to organize IAU - International Astronomical Union - outreach activities in the Czech Republic (e.g. the Name Exoplanet event). In her spare time she enjoys role-playing games such as Dungeons & Dragons! You can chat with Soňa in Czech.

 


 

Marta García Rivas pochází ze Salamanky (Španělsko) a je PhD studentkou na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Můžete s ní chatovat španělsky nebo anglicky.

Zabývá se Sluncem. Analyzuje magnetické pole na povrchu Slunce a snaží se pochopit, jak magnetické pole ovlivňuje vnitřní konvekci a vytváří tmavé struktury (póry nebo sluneční skvrny). Používá pozorování z družic, ale občas také jezdí pozorovat na Kanárské ostrovy. Marta přednášela astronomii pro studenty středních škol a také pro širokou veřejnost na vědeckých veletrzích. Účastnila se španělské verze "Chatuj s astronomkou". Ve volném čase leze ráda po horách, běhá se svým psem, skládá skládačky, s nadšením bojuje s češtinou, kterou by se ráda naučila, a snaží se poznat Českou republiku!

Marta García Rivas comes from Salamanca (Spain) and she is a PhD student at the Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences (Ondřejov). Her work focuses on the Sun. She analyses magnetic fields on the surface of the Sun and tries to understand how the magnetic fields affect inner convection to form dark structures as pores or sunspots. Datasets from satellites are always available but she also likes to go observing to Canary islands to run her studies. She has given popular talks in Science Fairs, as well as lectures in Astronomy for high school teachers. She has also participated in the spanish version of 'Chatuj s Astronomkou'. In her free time she enjoys hiking, running with her dog, doing jigsaws and, she especially enjoys struggling to learn czech and getting to know Czech Republic! You can chat with Marta in Spanish or English.

 


 

Marie Karjalainen je česká astronomka pracující na Stelárním oddělení Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Můžete s ní chatovat česky nebo anglicky.

Marie se věnuje hledání planet a hnědých trpaslíků mimo naši Sluneční soustavu, jejich analýzou a charakteristikou. Přes více než 10 let pracovala na observatoři Roque de los Muchachos (La Palma, Španělsko). Nedávno se vrátila do Čech a zúčastnila se Noci vědců, kde přednášela o práci a životě astronomky na Kanárských ostrovech. Ve volném čase ráda chodí na procházky do přírody, běhá, vaří, kreslí a maluje, ráda čte a cvičí jógu.

Marie Karjalainen is a Czech astronomer working at the stellar department of the Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences (Ondřejov). Her work is devoted to discover planets and brown dwarfs outside our Solar system and their analysis and characterization. For more than 10 years she worked at the Roque de los Muchachos Observatory (La Palma, Spain). Recently she moved to the Czech Republic and participated at the Researchers' night, where she talked about her experience as an astronomer at the Canary Islands. During her free time she enjoys walking in the nature, running, cooking, drawing and painting, reading a book and practicing yoga. You can chat with Marie in Czech or English.

 


 

Jana Kašparová je česká astronomka pracující na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Můžete s ní chatovat česky nebo anglicky.

Zabývá se analýzou a modelováním emise ve slunečních erupcích. Popularizuje astronomii a astrofyziku mezi přáteli a občas na Dnech otevřených dveří v Ondřejově. Kromě práce má ráda přírodu, trávení času s rodinou, knížkou nebo hudbou!

Jana Kašparová is a Czech astronomer working at the Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences (Ondřejov). Her research focuses on data analysis and modelling of solar flare emission. She talks about astronomy and astrophysics with her friends and sometimes popularizes science participating in the Open Days organized at the Institute. Outside of work, she likes the outdoors, spending time with her family, reading and the music! You can chat with Jana in Czech or English.

 


 

Brankica Kubátová je ze Srbska a pracuje v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Můžete s ní chatovat česky nebo anglicky.

Zabývá se horkými hvězdami, hvězdným větrem a jejich modelováním. Brankica pomáhá při organizaci Dne otevřených dveří na Ondřejovské hvězdárně. Volný čas tráví se svou dcerou a přáteli, mimo to také trénuje jógu!

Brankica Kubátová is a Serbian woman working at the Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences (Ondřejov). Her research interests are massive, hot stars, stellar winds and atmospheric modelling. She participates in the Open Days organized at the Institute, as well as in the Researchers' Night. During her spare time she spends time with her daughter, does housework, practices yoga or meets with her friends! You can chat with Brankica in Czech or English.

 


 

Tiina Liimets je z Estonska a pracuje v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Můžete s ní chatovat estonsky nebo anglicky.

Její výzkum se soustředí na mlhoviny: Tiina chce vědět, proč vypadají právě tak, jak vypadají, a jak se vyvíjejí. Když byla ještě v Estonsku - a někdy i teď - často mluvila o své práci a psala populární články, byla také členkou amatérského astronomického klubu. Dnes ve volném čase ráda cestuje, čte knihy, sportuje, pracuje na zahradě a hraje si s Legem!

Tiina Liimets is from Estonia and she works at the Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences (Ondřejov). Her research focuses on nebulae: she wants to know why they look the way they look and how they evolve. Back in Estonia she used to -and sometimes still does- give interviews to explain her science, as well as to write popular articles. She was also part of an amateur astronomers club, where different activities were organized. In her free time she enjoys travelling, reading books, sports, gardening work and playing with Lego! You can chat with Tiina in Estonian or English.

 


 

Emily Moravec je ze Spojených států amerických a pracuje v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Praze na Spořilově. Můžete s ní chatovat anglicky.

Zabývá se aktivními galaktickými jádry, radiovými galaxiemi a kupami galaxií. Studuje galaxie s aktivními centrálními černými děrami a snaží se popsat výtrysky, které v těchto objektech vznikají. Emily se ráda účastní komunitních popularizačních akcí. Ve Spojených státech např. pomáhala organizovat různé hands-on aktivity objasňující fyzikální koncepty na akcích pro širokou veřejnost. Ve volném čase ráda běhá, jezdí na kole, plave, leze po horách, horolezí, hraje deskové hry, cestuje a zkoumá české rozhledny!

Emily Moravec is from the United States and she works at the Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences (Spořilov, Prague). Her research interests are active galactic nuclei, radio galaxies, and galaxy clusters. She studies galaxies whose central black hole is active and she characterizes the jets originating from those active black holes. She enjoys participating in community outreach activities. For example, back in the United States, she helped organize a lot of community outreach events where they would have stations with hands-on activities to help the community understand complex physics concepts. During her free time she enjoys running, biking, swimming, hiking, playing board games, travelling and exploring Czech lookout towers! You can chat with Emily in English.

 


 

Galina Motorina je z Petrohradu, Rusko, a pracuje v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Můžete s ní chatovat rusky nebo anglicky.

Galina se zabývá slunečními erupcemi v různých vlnových délkách (od radiového až po rentgenové záření). V Rusku se účastnila mnoha popularizačních aktivit - prováděla na hvězdárně Pulkovo (St. Petersburg), také pomáhala na astronomickém festivalu 'Pulkovofest'. V roce 2015 během zatmění Slunce vysílala živě pořad s názvem Eclipse Breakfast se Seanem Batty (STV) a dalšími doktorandy z Glasgowa. Volný čas věnuje hudbě, hraní na kytaru a piano, cyklistice a cestování!

Galina Motorina is a Russian woman -from Saint Petersburg- working at the Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences (Ondřejov). Her research consists in studying solar flares in a wide electromagnetic energy range: from radio up to X-ray emission. She also participated in popular activities such as tour guiding at Pulkovo observatory (St. Petersburg), or at the Astronomical Fest 'Pulkovofest'. During a solar eclipse in 2015 she took part of the Broadcast live "Eclipse Breakfast" with STV's Sean Batty and Glasgow solar PhD students. Outside of work, she likes playing music (piano or guitar), cycling and travelling! You can chat with Galina in Russian or English.

 


 

Martina Pavelková je z Chodova, Karlovy Vary, a pracuje na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Můžete s ní chatovat česky.

Martina je sluneční pozorovatelka na Sluneční patrole. Její hlavní pracovní náplní je pozorování Slunce, fotograficky i vizuálně a předpovídání sluneční aktivity. V létě provádí na hvězdárně v Ondřejově a mívá popularizační přednášky. Ve volném čase čte knihy a věnuje se trampingu a paličkování!

Martina Pavelková is from Chodov -Karlovy Vary- and she works at the Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences (Ondřejov). Her main work consists in observing the Sun, collecting images from different cameras, drawing what she can see with the telescope -like sunspots, faculae...- and forecasting solar events. She also participates in popular activities such as tour guiding at the Institute, giving public talks or writing popular articles in magazines. In her spare time she likes to go tramping, reading books and doing bobbin lace work. You can chat with Martina in Czech.

 


 

Julieta Sánchez Arias je z Argentiny a pracuje v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Můžete s ní chatovat španělsky nebo anglicky.

Julieta se zabývá asteroseismologií, tedy oscilací proměnných hvězd. Tento obor umožňuje studium změn ve vnitřní struktuře hvězd v průběhu jejich evoluce, studium účinků hvězdné rotace a procesů, které způsobí úbytek hmoty ve hmotných hvězdách a další. Mimo práci se v současné době učí hrát na ukulele, studuje češtinu a každý den trénuje jógu. Ráda maluje s akvarely, miluje knihy o filozofii, psychologii, historii a politice. Za nejlíp strávený čas považuje hraní deskových her s přáteli!

Julieta Sánchez Arias is from Argentina and she works at the Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences (Ondřejov). Her research interests lie on the pulsational behaviour that some stars show. The main topic of her research is to link the oscillations of variable stars with their internal structure and their evolutionary status. This field, named asteroseismology, allows her to study a wide variety of astrophysical topics: the changes in the internal structure that stars experience during their evolution, the effect of stellar rotation during their evolution, the processes that trigger mass loss on massive stars, even the internal structure of exoplanets and more. She used to participate in outreach activities back in Argentina. Outside of work she is currently learning how to play the ukelele, studying Czech and trying to do yoga everyday. She likes to paint with watercolours, she loves reading about philosophy, psychology, history and politics and she finds board games as the best way to spend time with friends =) ! You can chat with Julieta in Spanish or English.

 


 

Petra Suková pochází původně z Prahy, i když většinu dětství strávila ve Svitavách. Pracuje na Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově. Můžete s ní chatovat česky nebo anglicky.

Ve svém výzkumu se zabývá různými aspekty chování hmoty v blízkém okolí černých děr. Zajímá se o výskyt chaotického chování testovacích částic v prostoročasech, kde je černá díra obklopená dalším zdrojem gravitačního pole (hmotný disk nebo prstenec). Dále se zaměřuje na magneto-hydrodynamické simulace, které popisují pád hmoty na černou díru. S jejich pomocí zkoumáme vznik a chování rázových vln v plynu s nízkým momentem hybnosti. Pohyb a oscilace těchto rázových vln mohou částečně vysvětlovat tzv. kvaziperiodické oscilace s nízkou frekvencí, které pozorujeme ve světelných křivkách některých rentgenových dvojhvězd. Dalším fenoménem, který zkoumáme pomocí numerických simulací, je průchod hvězdy akrečním tokem na superhmotné černé díry, které se nacházejí v centrech galaxií. Z časových důvodů se zatím popularizaci věnuje spíše okrajově, ale účastnila se např. rozhovoru v sérii "S vědátory na pivo" nebo Dotazovny Science to go, uspořádala přednášku pro veřejnost a pro studenty gymnázia ve Svitavách či napsala článek pro časopis Astropis. Jelikož má téměř tříletého syna, tak veškerý volný čas věnuje jemu, momentálně jí na jiné aktivity čas už nezbývá. Před narozením syna zpívala v pěveckém sboru Sebranka a také se věnovala kreslení a malování!

Petra Suková is originally from Prague, but she spent most of her childhood in the town Svitavy. She works at the Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences (Spořilov, Prague). In her research she studies the behaviour of matter in the vicinity of black holes. She is interested in the chaotic behaviour of test particles in spacetimes, where a black hole is surrounded by another source of gravitational field - a disc or a ring. She also runs magnetohydrodynamic simulations that describe how the matter falls into a black hole. These simulations help to investigate the origin and behaviour of shock waves  in a gas with low angular momentum. The motion and oscillations of these shock waves could partly explain quasiperiodic oscillations that are observed in the light curves of some X-ray binary stars. By using numerical simulations she also studies the passage of a star through an accretion flow around supermassive black holes in the center of galaxies. She has participated in activities such as 'S vědátory na pivo'. She has given several popular lectures -including at 'Science to go' and she has written articles for the Astropis magazine. In her spare time she used to sing at the Sebranka choir or to draw and paint but after the birth of her son she devotes all of her free time to him! You can chat with Petra in Czech or English.