Archiv zpráv

Archiv zpráv

<< <  Stránka 50 z 52  > >> FP

Prelet sondy STARDUST-NExT okolo Zeme

Snímky družice STARDUST-NExT zhotovené v noci 13./14. januára 2009 počas jej približovania k Zemi (gravitačný manéver vo vzdialenosti 15 486 km od stredu Zeme).

Přečtěte si o našem ústavu

Připravili jsme pro zájemce z řad veřejnosti i odborné veřejnosti dokument, ve kterém se přehledně dozvíte o našem výzkumu.

Stanovisko Astronomického ústavu AV ČR ke Hvězdářské ročence 2009

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. je spoluvydavatelem Hvězdářské ročenky 2009. V té se objevil inzerát či spíše sdělení, které do odborné publikace nepatří a které tam bylo zařazeno bez našeho vědomí. Toto sdělení nevhodným způsobem napadá Českou astronomickou společnost, jíž je náš ústav kolektivním členem. Astronomický ústav AV ČR se od otištěného textu distancuje.

Mezinárodní rok astronomie 2009 zahajuje pozorováním Slunce na Nový rok!

Tato novoroční globální akce se koná z iniciativy Centra pro astrofyziku při univerzitě v Portu. Česká republika se k zahájení připojuje a s ohledem na silvestrovské oslavy ji Český organizační výbor Mezinárodního roku astronomie s nadsázkou nazval Astronomie pro abstinenty.

Zástupci ESO navštívili Ondřejov

Tříčlenná delegace zástupců Evropské jižní observatoře ESO navštívila náš ústav a seznámila se s modernizovaným 2m dalekohledem.

Rozhovor: Petr Pravec - Co víme o Súdánském meteoru

Brzy ráno 6. října byla objevena malá planetka (2008 TC3), která se se Zemí 19 hodin poté srazila. Astronomové stále upřesňovali kam dopadne, nakonec se tak stalo nad Súdánem. Bylo to poprvé, co se vědcům podařilo ve vesmíru najít planetku ještě před srážkou se Zemí. Dnes se k události v rozhovoru s dr. Petrem Pravcem vrátíme, protože už existují první vědecké analýzy srážky.

Mezinárodní setkání odborníků na rentgenovou optiku v astronomii

Kosmické agentury Evropy, USA a Japonska se spojily v novém velkém společném projektu IXO – International X-ray Observatory, projektu obřího kosmického rentgenového dalekohledu, který výrazně posune naše poznání vesmíru. Špičkoví odborníci 7 zemí se sejdou v Praze a budou diskutovat o nových technologiích pro tento projekt i o české účasti v něm.

1. prosince Měsíc zakryje Venuši

V pondělí 1. prosince 2008 večer spatříme na 4 roky poslední zákryt planety Měsícem. Bude-li počasí přát, půjde o skutečně pěknou podívanou. Měsíc ve fázi úzkého srpku po 17. hodině zakryje Venuši, v té době po Měsíci druhý nejjasnější objekt na obloze.

Evropská astronomie dnes představila výhled na 20 let

Astronomie prožívá svůj zlatý věk plný důležitých objevů. Evropa je v tomto výzkumu na čelním místě díky padesátileté spolupráci. Aby tomu tak bylo i v příštích dvaceti letech, musí si Evropa ujasnit své priority a pečlivě koordinovat své finanční a lidské zdroje.

Česká republika je členem ESA

Česká republika se 12. listopadu 2008 stala 18. řádným členem Evropksé kosmické agentury (ESA). S ESA už několik let spolupracuje také náš ústav na některých sondách. Jejich přehled:

Proběhl seminář o družici Gaia

Stelární oddělní uspořádalo ve dnech 12. až 14. listopadu 2008 pravidelné pracovní setkání koordinační skupiny CU 7 v projektu družice Gaia.

Rozhovor: Ivan Hubený – Od hvězd k exoplanetám

V tomto týdnu je na návštěvě České republiky americký astronom českého původu Prof. Ivan Hubený z Arizonské univerzity. V pátek převezme Nušlovu cenu České astronomické společnosti za svůj přínos vědě. Při příležitosti návštěvy Astronomického ústavu v Ondřejově v pondělí 3. listopadu, nám poskytl rozhovor.

Česká astronomická společnost udělila Nušlovu cenu 2008

Česká astronomická společnost ocenila Nušlovou cenou za rok 2008 Dr. Ivana Hubeného z National Optical Astronomy Observatory a Arizonské univerzity (Tucson, Arizona, USA). Slavnostní předání ceny proběhne v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR v budově Akademie věd v Praze 7. 11. 2008 v 17:00.

Pohled do živého srdce galaxie M 31

Titul Česká astrofotografie měsíce za říjen 2008 obdržel snímek „Pohled do živého srdce galaxie M 31“ pořízený Kamilem Hornochem, Peterem Kušnirákem a Pavlem Cagašem. První dva autoři jsou našimi zaměstnanci.

Nušlova cena za rok 2008 a laureátská přednáška

Proběhne v pátek 7. 11. 2008 od 17:00 v budově Akademie věd na Národní třídě 3, Praha 1 (proti Národnímu divadlu), místnost 206, 2. patro. Laureátem je Dr. Ivan Hubený.

Čeští vědci se podíleli na objevu vesmírného objektu nového typu

V posledním čísle prestižního časopisu Nature vyšel článek mezinárodního týmu vědců, mezi kterými jsou také čtyři čeští vědci: Mgr. Martin Jelínek a Mgr. Petr Kubánek z Andaluského astronomického ústavu v Granadě (IAA CSIC, Španělsko), Ing. Stanislav Vítek z Elektrotechnické fakulty ČVUT a Doc. RNDr. René Hudec, CSc. z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. Článek popisuje nečekaný objev jasných optických záblesků vesmírného původu, souvisejících pravděpodobně s eruptivní aktivitou mladé neutronové hvězdy – magnetaru v naší Galaxii.

Vznik meteorů popsán v prestižním časopise

V říjnovém vydání vědeckého časopisu Astronomy and Astrophysics vyjde článek našich pracovníků. RNDr. Pavel Spurný, CSc. a RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc. se v něm zabývají principem vzniku meteorů. Článek byl dokonce vybrán mezi nejzajímavější z daného čísla časopisu.

Evropská noc vědců 26. září 2008 - přijďte se k nám podívat!

Letní škola rozmotávání spekter

Stelární oddělení pořádalo od 15. do 19. září mezinárodní 1. letní školu rozmotávání spekter. Odborného rpogramu se zúčastnilo 21 astronomů z 9 zemí.

Tisková konference 12. září: Družice GOCE a česká účast

<< <  Stránka 50 z 52  > >>