Kometa P/2001 Q2 (Petriew)

Kometu objevil vizuálně(!) Vance Avery Petriew pomocí 51-cm dalekohledu ráno 18. srpna 2001 na střetnutí pozorovatelů hvězdné oblohy (star party) v kanadském státě Saskatchewan. Kometa se v čase objevu nacházela v souhvězdí Býka poblíž hvězdy Beta Tau (1.3 stupně VJV od ní) a pohybovala se rychlostí přibližně 2'/hod jihovýchodním směrem. Měla vzhled difúzní skvrny s průměrem 3' a kondenzovaným jádrem. Přítomnost komety potvrdili vizuálně bezprostředně po objevu ještě R. Huziak (25-cm dal.) a P. Campbell (32-cm dal.), též účastníci star party. První CCD astrometrii komety získal 24 hodin po objevu A. Hale (Nové Mexiko) pomocí 20-cm dalekohledu. Následně, ještě téhož dne (19. srpna), byl objev oznámen v cirkuláři IAUC č. 7686, vydaném Mezinárodní astronomickou unií. Objevitele jistě nemine cena Edgara Wilsona, udělována za objev komety amatérským astronomům. Více o této ceně taky zde.

Pozorování z Ondřejova:

Kometu jsme pozorovali pomocí 0,65-m dalekohledu hned první noc (19./20. srpna) po oznámení objevu Mezinárodní astronomickou unií. Naše pozorování, potřebná pro určení dráhy komety, byla publikována v cirkuláři IAUC č. 7687 z 20. srpna 2001. Poté se kometa objevila na stránce NEOCP, v důsledku čeho bylo v následujících 24 hodinách vykonáno množství pozičních měření a určena přibližná dráha ve Sluneční soustavě. Kometa obíha kolem Slunce po dráze s excentricitou 0.7 jednou za 5.5 roku [viz MPEC 2001-Q31]. Suyichi Nakano poukázal na podobnost s dráhou komety 103P/Hartley 2.

Přiložený snímek zachycuje vzhled komety a jejího okolí ráno 20. srpna 2001. Byl pořízen pomocí CCD kamery Apogee AP7p umístěné v primárním ohnisku 65-cm dalekohledu hvězdárny v Ondřejově. Začátek 180sekundové expozice byl v 1:59:23 UT a zachycuje oblast s rozměrem 18 x 18 obloukových minut. Vlevo je pozitiv snímku, vpravo jeho dvě verze upravené kvůli zvýraznění struktury komy a celkového vzhledu komety (zejména slabého chvostu směrujícího západním směrem). Sever je nahoře, východ vlevo. Nejslabší hvězdy viditelné na snímku jsou 20. velikosti. Hvězdy jasnější než 13 mag jsou v důsledku vysoké citlivosti CCD kamery přeexponovány a dochádzí k přetečení náboje (vertikální pásy u nejjasnějších hvězd). Celková jasnost komety byla přibližně 11-12 mag (na základě vizuálních pozorovaní amatérů). Efemeridu komety na následující období naleznete zde.

22. 8. 2001

Peter Kušnirák, Petr Pravec
Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov