C/1999 S4 (LINEAR)

Animácia bola zhotovená z 10 snímok získaných pomocou CCD kamery ST-8 a 0.65-m ďalekohľadu (f/3.6) hvezdárne v Ondřejove dňa 6.7.2000 v čase medzi 0:22 až 0:34 UT. Ide o 60 s expozície v R-filtri. Rozmer zorného poľa je 20' x 12', sever hore, východ vľavo. Po umiestnení kurzora na obrázok sa zobrazí zložená snímka.

© Astronomický ústav AV ČR, 2000, autor: Peter Kušnirák

Kométa sa v tom čase nachádzala 5° JZ od hviezdy α Per (Mirphak).
Najjasnejšou hviezdou na snímkach je GSC 3301:240 s jasnosťou 8.1m.