Kométa C/2004 Q2 (Machholz)

C/2004 Q2 (Machholz)

Snímky boli zhotovené pomocou CCD kamery Apogee AP7p umiestnenej v primárnom ohnisku 0.65-m reflektoru Astronom. ústavu AV ČR v Ondřejove večer 2. jan. 2005 v čase medzi 20:03 a 20:13 UT. [pk]

Snímka vľavo je zložená z krátkych expozícií v R-filtri (37 x 5 s). Dole je rovnaká snímka upravená mediánovým filtrom pri dvoch rôznych nastaveniach parametrov. [kh]

Snímky zobrazujú oblasť s rozmermi 16' x 16'; sever je hore, východ vľavo.

C/2004 Q2 (Machholz) C/2004 Q2 (Machholz)
© P. Kušnirák & K. Hornoch
Astronomický ústav AV ČR
Ondřejov, 2005