Anotace pro Centrální Evidenci Projektů

Zjištěna existence skupiny rychlých a potvrzena skupina pomalých rotátorů mezi planetkami. Odvozena pravděpodobná podvojnost šesti blízkozemních planetek. Zjištěna monolitická struktura těles <200 m, potvrzena gravitačně vázaná struktura větších těles.