Planetka (127196) Hanaceplechová

Planetka byla objevena pomocí 0,65-m dalekohledu (f/3,6) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově v noci 15./16. dubna 2002 při astrometrickém pozorování planetky (123647) 2000 YG66 (KB0814, objevena 31. 12. 2000). Planetka se v čase objevu nacházela v severozápadní části souhvězdí Vah (Libra), asi 2,4° JV od hvězdy μ Vir (+3,9 mag), měla zdánlivou vizuální jasnost +18,3 mag a byla osmou planetkou objevenou v druhé polovině dubna 2002. Dokládá to i její předběžné označení 2002 HH, které dostala krátce po objevu. Na přiložených snímcích je poloha planetky vyznačená červeným kroužkem (ostatní planetky v poli modrým). Po umístění kurzoru na snímek se zobrazí animace; po kliknutí animace v plném rozlišení.

Snímek č.1 Snímek č.2
15./16. dubna 2002

Objevové snímky zhotovené v časech 0:35 až 1:35 UT.
Expozice snímek byli 180 s.

Souřadnice planetky (ekv. J2000.0) byly přibližně:
14h 50,3m (rektascenze) a −07° 17' (deklinace),
jasnost planetky byla V=18,3 mag.
29./30. dubna 2002

Snímky zhotovené v časech 23:11 až 23:25 UT.
Expozice snímek byli 150 s.

Souřadnice planetky (ekv. J2000.0) byly přibližně:
14h 39,7m (rektascenze) a −05° 56' (deklinace),
jasnost planetky byla V=18,0 mag.
(127196) Hanaceplechová
Originál citace Překlad citace

Hana Ceplechová (b. 1945) served as a secretary in the Interplanetary Matter Department of the Ondřejov Observatory for three decades. Her sincerity and faithfulness created a friendly work environment for the discoverers. As the wife of Zdeněk Ceplecha, she provided support for his achievements in meteor science.

Hana Ceplechová (nar. 1945) pracovala po tři desetiletí jako sekretářka na Oddělení meziplanetární hmoty ondřejovské observatoře. Její upřímnost a obětavost pomáhaly vytvářet přátelské pracovní prostředí i pro tým objevitelů. Jako manželka Zdeňka Ceplechy poskytovala zázemí pro vynikající výsledky ve výzkumu meteorů.

Jméno planetky se stalo oficiálním po zveřejnění v cirkuláři MPC č. 69494 vydaném Mezinárodní astron. unií dne 30. 3. 2010.

Další informace:

Planetka obíhá kolem Slunce po mírně excentrické (e =  0,143) a mírně skloněné dráze (i = 5,5°) s dobou oběhu 4,28 roku (velká poloosa dráhy je 2,634 AU). Perihelem své dráhy prošla naposled v listopadu 2006 ve vzdálenosti 2,256 AU od Slunce. Nejblíže se planetka dostane do perihelu v únoru 2011. Absolutní magnituda planetky je 15,3 mag, čemuž odpovídá velikost přibližně 4 km (za předpokladu průměrné hodnoty albeda). K Zemi se přibližuje na vzdálenost 187 miliónů km a v příznivé opozici (tzv. perihelové) může na obloze dosáhnout jasnosti 18,0 mag.

Poznámky ke snímkům: Snímky byly získany pomocí CCD kamery Apogee AP7p a jejich rozměry jsou přibližně 15,5'×15,5'. Sever je vždy nahoře a východ vlevo. Snímky jsou v negativním zobrazení z důvodu lepší viditelnosti slabých objektů. Svislé „čáry“ u nejjasnějších hvězd jsou způsobeny přetečením náboje některých pixelů CCD kamery v důsledku jejích saturace. Vodorovné čáry na snímcích z objevové noci jsou stopy geostacionárních družic, které „proletěly“ zorným polem dalekohledu během expozice. Planetka (123647) 2000 YG66 není na objevových snímcích viditelná z důvodu její malé jasnosti a blízkosti k nejjasnější hvězdě v poli. „Mapy“ na některých snímcích jsou způsobeny interferencí světla při nefiltrovaném pozorování CCD kamerou s „tenkým“ čipem (tzv. fringing).


Stránku připravil: Peter Kušnirák, Astronomický ústav AV ČR Ondřejov, 06/2010