Planétka (21656) Knuth

Planétku objavili Petr Pravec a Peter Kušnirák 0,65-m ďalekohľadom (f/3,6) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove v noci 8./9. augusta 1999 vo východnej časti súhvezdia Vodnár (Aqr), pri astrometrickom pozorovaní planétky (20256) Adolfneckář (Pr0262, objavená 1998-03-23). Poloha a smer pohybu planétky sú vyznačené na každej zloženej snímke. Po umiestnení kurzora na snímku sa zobrazí animácia, po kliknutí animácia v plnom rozlíšení. Sever je vždy hore, východ vľavo. Rozmery snímok sú približne 19'×12'.

Snímka č.1 Snímka č.2
8./9. august 1999

Objavové snímky zhotovené v časoch 01:57 a 02:14 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
23h 43,3m (rektascenzia) a -09° 24' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=17,7 mag.
10./11. august 1999

Snímky zhotovené v časoch 00:25 a 00:47 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
23h 43,2m (rektascenzia) a -09° 41' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=17,7 mag.
Snímka č.3 Snímka č.4
31. august/1. september 1999

Snímky zhotovené v časoch 23:46 a 00:04 UT.
Expozície snímok boli 150 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
23h 35,9m (rektascenzia) a -13° 12' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=17,1 mag.
14./15. január 2001

Snímky zhotovené v časoch 01:14 a 01:26 UT.
Expozície snímok boli 150 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
07h 25,8m (rektascenzia) a +17° 35' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=18,8 mag.
(21656) Knuth
Originál citácie Preklad citácie

Donald E. Knuth (b. 1938), professor of computer science at Stanford University, is author of The Art of Computer Programming, the fine typesetting system TeX and the METAFONT system. TeX has been used to produce a lot of the world's scientific literature in physics and mathematics, including the Minor Planet Circulars.

Donald E. Knuth (nar. 1938), profesor informatiky na Stanford University, je autorom knihy The Art of Computer Programming, typografického systému TeX a systému METAFONT. TeX sa často používa pri príprave vedeckých prác z oblasti fyziky a matematiky, vrátane cirkulárov MPC.

Meno planétky sa stalo oficiálnym po zverejnení v cirkulári MPC č. 42679 vydanom Medzinárodnou astron. úniou dňa 9. 5. 2001.

Ďalšie informácie:

Planétka obieha po stredne excentrickej (e = 0,225) a mierne sklonenej dráhe (i = 9,2°). Okolo Slnka obehne raz za 4,46 roka (veľká poloos dráhy je 2,708 AU). Perihéliom svojej dráhy prešla naposledy 6. augusta 1999 (iba 2 dni pred objavom!) vo vzdialenosti 2,099 AU od Slnka. Najbližšie sa planétka dostane do perihélia v januári 2004. Absolútna magnitúda planétky je 14,7 mag, čomu zodpovedá veľkosť približne 4,5 km (za predpokladu priemernej hodnoty albeda). K Zemi sa približuje na vzdialenosť 163 miliónov km a v priaznivej opozícii (tzv. perihéliovej) môže na oblohe dosiahnuť jasnosť 16,5 mag.


Stránku pripravil Peter Kušnirák. Máj 2001