Planetka (21660) Velenia

Planetku objevil Petr Pravec pomocí 0,65-m dalekohledu (f/3,6) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově v noci 20./21. srpna 1999 v jihovýchodní části souhvězdí Ryb (Psc), asi 5° jižně od galaxie M 74, při astrometrickém sledování planetky 1999 PA1 (Sa0408, později byla zidentifikována s planetkou 1992 SA17, které bylo následně přideleno číslo 22348). Poloha a směr pohybu planetky jsou vyznačeny na každém složeném snímku. Po najetí na snímek se zobrazí animace, po kliknutí animace v plném rozlišení. Sever je vždy nahoře, východ vlevo. Rozměr snímků je 20'×13'.

Snímek č.1 Snímek č.2
20./21. srpna 1999

Objevové snímky pořízené v časech 22:53 a 23:26 UT.
Expozice snímků byla 180 s.

Souřadnice planetky (ekv. J2000.0) byly přibližně:
01h 36,7m (rektascenze) a +10° 39' (deklinace),
hvězdná velikost planetky byla V=19,4 mag.

V poli též planetka 1999 TS3, která se na těchto snímcích kvůli malé změně polohy neprojevila a byla objevena až začátkem října (Sa0493).
27./28. ledna 2001

Snímky pořízené v časech od 00:05 do 00:38 UT.
Expozice snímků byla 180 s.

Souřadnice planetky (ekv. J2000.0) byly přibližně:
08h 50,2m (rektascenze) a +10° 48' (deklinace),
hvězdná velikost planetky byla V=18,7 mag.

V poli též další planetka, kterou se nám v příštích dnech nepodařilo dále sledovat a nyní jako ztracená čeká na své znovuobjevení někdy v budoucnu.
(21660) Velenia
Originál citace Překlad citace

Miroslav Velen (b. 1972) has developed programs for photometric and astrometric reduction of observations obtained by the minor planet observation program at the Ondřejov Observatory. This object is being named on the occasion of the marriage of Miroslav Velen and Jarmila Karásková in April 2001.

Miroslav Velen (nar. 1972) vyvíjí software pro fotometrickou a astrometrickou redukci dat získaných v rámci programu pozorování planetek na ondřejovské observatoři. Tato planetka byla pojmenována u přiležitosti svatby Miroslava Velena a Jarmily Karáskové v dubnu 2001.

Jméno planetky se stalo oficiálním po zveřejnění v cirkuláři MPC č. 42679 vydaném Mezinárodní astron. unií dne 9. 5. 2001.

Další informace:

Planetka obíha kolem Slunce po málo excentrické dráze (e = 0,042) jednou za 4,52 roku (velká poloosa dráhy je 2,735 AU). Perihelem své dráhy prošla naposledy 10. května 2000 ve vzdálenosti 2,619 AU od Slunce. Absolutní magnituda planetky je 14,9 mag, čemu odpovídá velikost přibližně 4 km.


Stránku pripravil Peter Kušnirák. Máj 2001