Planétka (22644) Matejbel

Planétku objavili Petr Pravec a Ulrika Babiaková 0,65-m ďalekohľadom (f/3,6) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove v noci 26./27. júla 1998 v južnej časti súhvezdia Pegas (v tesnej blízkosti hranice s Vodnárom), pri astrometrickom pozorovaní planétky (24999) Hieronymus (Pr0284, objavená 1998-07-24). Poloha a smer pohybu planétky sú vyznačené na každej zloženej snímke. Po umiestnení kurzora na snímku sa zobrazí animácia a po kliknutí animácia v plnom rozlíšení. Sever je vždy hore, východ vľavo. Rozmery snímok (zobrazených ako negatív) sú približne 19'×12'.

Snímka č.1 Snímka č.2
30./31. júl 1998

Snímky zhotovené v časoch 00:14 a 00:40 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
22h 15,3m (rektascenzia) a +02° 35' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=19,3 mag.
18./19. september 1998

Snímky zhotovené v časoch 19:50 a 20:25 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
21h 43,5m (rektascenzia) a -01° 44' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=19,3 mag.
Snímka č.3 Snímka č.4
23./24. október 1998

Snímky zhotovené v časoch 17:40 a 18:19 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
21h 40,2m (rektascenzia) a -04° 47' (deklinácia).
4./5. september 1999

Snímky zhotovené v časoch 02:34 a 02:48 UT.
Expozície snímok boli 150 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
04h 55,0m (rektascenzia) a +17° 49' (deklinácia).
(22644) Matejbel
Originál citácie Preklad citácie

Matej Bel (1684--1749), Slovak historian and a great scholar of the eighteenth century, was a pioneer of collaborative research, member of numerous scholarly societies and author of the book Notitia Hungariae novae historico-geographica. The University of Banská Bystrica, Slovakia, bears his name.

Matej Bel (1684--1749), slovenský historik a významný vedec 18. storočia, bol priekopníkom vedeckej spolupráce, členom mnohých učených spolkov a autorom knihy "Notitia Hungariae novae historico-geographica". Je po ňom pomenovaná Univerzita v Banskej Bystrici.

Meno planétky sa stalo oficiálnym po zverejnení v cirkulári MPC č. 43383 vydanom Medzinárodnou astron. úniou dňa 2. 9. 2001.

Ďalšie informácie:

Planétka obieha po mierne excentrickej (e = 0,136) a sklonenej dráhe (i = 10,2°). Okolo Slnka obehne raz za 5,55 roka (veľká poloos dráhy je 3,134 AU). Perihéliom svojej dráhy prešla naposledy v septembri 1999 vo vzdialenosti 2,708 AU od Slnka. Najbližšie sa planétka dostane do perihélia v apríli 2005. Absolútna magnitúda planétky je 14,5 mag, čomu zodpovedá veľkosť približne 5 km (za predpokladu priemernej hodnoty albeda). K Zemi sa približuje na vzdialenosť 258 miliónov km a v priaznivej opozícii (tzv. perihéliovej) môže na oblohe dosiahnuť jasnosť 17,8 mag.


Stránku pripravil Peter Kušnirák. September 2001