Planétka (22901) Ivanbella

Planétku objavili Peter Kušnirák a Petr Pravec 0,65-m ďalekohľadom (f/3,6) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove v noci 12./13. októbra 1999 v juhovýchodnej časti súhvezdia Rýb (Psc), pri astrometrickom pozorovaní planétky 1999 TQ14 (Ku0510, objavená 1999-10-12). Poloha a smer pohybu planétky sú vyznačené na každej zloženej snímke. Po umiestnení kurzora na snímku sa zobrazí animácia, po kliknutí animácia v plnom rozlíšení. Sever je vždy hore, východ vľavo. Rozmery snímok (zobrazených ako negatív) sú približne 20'×12'.

Snímka č.1 Snímka č.2
12./13. október 1999

Objavové snímky zhotovené v časoch 19:44 a 20:16 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
01h 12,6m (rektascenzia) a +07° 44' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=16,0 mag.
13./14. október 1999

Snímky zhotovené v časoch 23:13 a 23:16 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
01h 11,6m (rektascenzia) a +07° 35' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=16,0 mag.
Snímka č.3 Snímka č.4
16./17. október 1999

Snímky zhotovené v časoch 00:36 a 01:00 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
01h 09,2m (rektascenzia) a +07° 08' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=16,0 mag.
23./24. december 2000

Snímky zhotovené v časoch 04:47 a 05:20 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
11h 11,1m (rektascenzia) a -00° 35' (deklinácia).
(22901) Ivanbella
Originál citácie Preklad citácie

Ivan Bella (b. 1964) is the first Slovak cosmonaut. He performed astrobiological experiments and physical body tests during his eight-day stay onboard the MIR Space Station in Feb. 1999. The name was suggested by the Slovak Astronomical Society.

Ivan Bella (nar. 1964) je prvý slovenský kozmonaut. Počas svojho osemdenného pobytu na palube vesmírnej stanice MIR vo februári 1999 vykonal astrobiologické experimenty a fyziologické testy. Meno navrhla Slovenská astronomická spoločnosť.

Meno planétky sa stalo oficiálnym po zverejnení v cirkulári MPC č. 43194 vydanom Medzinárodnou astron. úniou dňa 4. 8. 2001.

Ďalšie informácie:

Planétka obieha po mierne excentrickej (e = 0,145) a sklonenej dráhe (i = 5,7°). Okolo Slnka obehne raz za 4,11 roka (veľká poloos dráhy je 2,564 AU). Perihéliom svojej dráhy prešla naposledy na prelome rokov 1999 a 2000 vo vzdialenosti 2,193 AU od Slnka. Najbližšie sa planétka dostane do perihélia vo februári 2004. Absolútna magnitúda planétky je 13,9 mag, čomu zodpovedá veľkosť približne 6 km (za predpokladu priemernej hodnoty albeda). K Zemi sa približuje na vzdialenosť 180 miliónov km a v priaznivej opozícii (tzv. perihéliovej) môže na oblohe dosiahnuť jasnosť 16,0 mag.

Pozorovania z r. 1983:

V noci 5./6. decembra 1983 túto planétku, ako objekt s jasnosťou 17,6 mag nachádzajúci sa v juhozápadnej časti súhvezdia Blížencov, fotograficky pozoroval Milan Antal, ktorý bol v tom čase na pracovnom pobyte na maďarskom observatóriu Piszkéstető v pohorí Matra. Planétka vtedy dostala označenie 1983 XU1 a M. Antal sa stal jej "prvým" objaviteľom. V nasledujúcich dňoch ju však nesledoval (nepriazeň počasia?, koniec pobytu?) a zakrátko po objave sa stratila. Stratenou zostala až do októbra 1999, keď bola náhodne (znovu)objavená pozorovateľmi z Ondřejova, ktorí tak získali kredit objaviteľov. Vďaka novým pozorovaniam vykonaným v Ondřejove sa v archívoch MPC podarilo nájsť aj pozorovania planétky z ďalekohľadov Spacewatch (apríl 1993) a LINEAR (júl 1999), ktoré rovnako ako pozorovania M. Antala z roku 1983 prispeli k upresneniu dráhy planétky v Slnečnej sústave a jej neskoršiemu očíslovaniu (marec 2001). Viac o Antalových planétkach nájdete na stránke Objavy Milana Antala.


Stránku pripravil Peter Kušnirák. August 2001