Planétka (24260) Kriváň

Planétku objavil Peter Kušnirák 0,65-m ďalekohľadom (f/3,6) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove v noci 12./13. decembra 1999 v juhozápadnej časti súhvezdia Malý Lev (LMi), pri astrometrickom pozorovaní planétky 1999 XM136 (toho času objekt na NEOCP s označením 9X5894). Poloha a smer pohybu planétky sú vyznačené na každej zloženej snímke. Po umiestnení kurzora na snímku sa zobrazí animácia, po kliknutí animácia v plnom rozlíšení. Sever je vždy hore, východ vľavo. Rozmery snímok (zobrazených ako negatív) sú približne 18'×12'.

Snímka č.1 Snímka č.2
12./13. december 1999

Objavové snímky zhotovené v časoch 04:02 a 04:43 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
10h 02,7m (rektascenzia) a +32° 23' (deklinácia),
pozorovanie silne rušené oblačnosťou.
13./14. december 1999

Snímky zhotovené v časoch 23:00 a 23:11 UT.
Expozície snímok boli 120 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
10h 03,1m (rektascenzia) a +32° 28' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=16,5 mag.
Snímka č.3 Snímka č.4
30./31. december 1999

Snímky zhotovené v časoch 03:04 a 03:40 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
10h 06,4m (rektascenzia) a +34° 40' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=16,6 mag.
6./7. február 2000

Snímky zhotovené v časoch 23:59 a 00:20 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
09h 37,9m (rektascenzia) a +39° 21' (deklinácia).
(24260) Kriváň
Originál citácie Preklad citácie

At 2494 meters, Kriváň is the most beautiful Slovak peak and one of the national symbols of Slovakia.

Kriváň (2494 m) je najkrajším slovenským vrcholom a jedným z národných symbolov Slovenska.

Meno planétky sa stalo oficiálnym po zverejnení v cirkulári MPC č. 43194 vydanom Medzinárodnou astron. úniou dňa 4. 8. 2001

Ďalšie informácie:

Planétka obieha po mierne excentrickej (e = 0,129) a relatívne dosť sklonenej dráhe (i = 14,3°). Okolo Slnka obehne raz za 4,19 roka (veľká poloos dráhy je 2,598 AU). Perihéliom svojej dráhy prešla naposledy v júli 1999 vo vzdialenosti 2,262 AU od Slnka. Najbližšie sa planétka dostane do perihélia v septembri 2003. Absolútna magnitúda planétky je 12,8 mag, čomu zodpovedá veľkosť približne 11 km (za predpokladu priemernej hodnoty albeda). Je to relatívne dosť veľká planétka, ktorá sa k Zemi približuje na vzdialenosť 192 miliónov km a v priaznivej opozícii (tzv. perihéliovej) môže na oblohe dosiahnuť jasnosť až 15,1 mag.


Stránku pripravil Peter Kušnirák. August 2001