Planétka (25384) Partizánske

Planétku objavil Peter Kušnirák 0,65-m ďalekohľadom (f/3,6) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove v noci 17./18. októbra 1999 v severovýchodnej časti súhvezdia Blížencov (Gem), pri astrometrickom pozorovaní planétky (12054) 1997 TT9 (Sa0162, objavená 1997-10-05). Poloha a smer pohybu planétky sú vyznačené na každej zloženej snímke. Po umiestnení kurzora na snímku sa zobrazí animácia, po kliknutí animácia v plnom rozlíšení. Sever je vždy hore, východ vľavo. Rozmery snímok (zobrazených ako negatív) sú približne 20'×12'.

Snímka č.1 Snímka č.2
17./18. október 1999

Objavové snímky zhotovené v časoch 03:09 a 03:51 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
07h 28,2m (rektascenzia) a +30° 28' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=19,7 mag.
18./19. október 1999

Snímky zhotovené v časoch 03:25 a 03:44 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
07h 28,9m (rektascenzia) a +30° 31' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=19,5 mag.
(25384) Partizánske
Originál citácie Preklad citácie

Partizánske, a town in western Slovakia at the confluence of Nitra and Nitrica rivers, was known as the village of Symoni from 1260 and as the town of Baťovany since 1938, when Ján Baťa built a shoe factory there. Since 1949 it has been called Partizánske. A public observatory was opened there in 1988.

Partizánske, mesto na západnom Slovensku ležiace na sútoku riek Nitra a Nitrica, bolo známe od roku 1260 ako obec Symoni a od roku 1938, keď tu Ján Baťa založil obuvnícku fabriku, ako mesto Baťovany. Od roku 1949 sa nazýva Partizánske. V roku 1988 tu bola otvorená hvezdáreň.

Meno planétky sa stalo oficiálnym po zverejnení v cirkulári MPC č. 43196 vydanom Medzinárodnou astron. úniou dňa 4. 8. 2001.

Ďalšie informácie:

Planétka obieha po takmer kruhovej (e = 0,075) a relatívne dosť sklonenej dráhe (i = 11,7°). Okolo Slnka obehne raz za 5,63 roka (veľká poloos dráhy je 3,165 AU). Perihéliom svojej dráhy prešla naposledy v máji 2001 vo vzdialenosti 2,928 AU od Slnka. Najbližšie sa planétka dostane do perihélia na Silvestra 2006. Absolútna magnitúda planétky je 13,6 mag, čomu zodpovedá veľkosť približne 7,5 km (za predpokladu priemernej hodnoty albeda). K Zemi sa približuje na vzdialenosť 289 miliónov km a v priaznivej opozícii (tzv. perihéliovej) môže na oblohe dosiahnuť jasnosť 17,4 mag.


Stránku pripravil Peter Kušnirák. August 2001