Planétka (25778) Csere

Planétku objavil Peter Kušnirák 0,65-m ďalekohľadom (f/3,6) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove v noci 3./4. februára 2000 v západnej časti súhvezdia Panna (Vir), pri astrometrickom pozorovaní planétky 1997 RA1 (PS0112, objavená 1997-09-02). Poloha a smer pohybu planétky sú vyznačené na každej zloženej snímke. Po umiestnení kurzora na snímku sa zobrazí animácia, po kliknutí animácia v plnom rozlíšení. Sever je vždy hore, východ vľavo. Rozmery snímok (zobrazených ako negatív) sú približne 19'×12'.

Snímka č.1 Snímka č.2
3./4. február 2000

Objavové snímky zhotovené v časoch 01:48 a 03:56 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
11h 50,2m (rektascenzia) a +03° 30' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=19 mag.
26./27. apríl 2001

Snímky zhotovené v časoch 00:38 a 00:50 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
15h 47,5m (rektascenzia) a -19° 16' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=19,4 mag.
(25778) Csere
Originál citácie Preklad citácie

Elemír Csere (1917--1992) was a keen proponent of colaboration in amateur astronomy, founder of the public observatory in Hlohovec and its first director. He was a key person in amateur astronomy in Slovakia and an active member of the Slovak Astronomical Society and the Slovak Association of Amateur Astronomers.

Elemír Csere (1917--1992) bol nadšeným zástancom spolupráce v amatérskej astronómii, zakladateľom hvezdárne v Hlohovci a jej prvým riaditeľom. Bol významnou osobnosťou v amatérskej astronómii na Slovensku a aktívnym členom Slovenskej astronomickej spoločnosti a Slovenského zväzu astronómov amatérov.

Meno planétky sa stalo oficiálnym po zverejnení v cirkulári MPC č. 45341 vydanom Medzinárodnou astron. úniou dňa 27. 4. 2002.

Ďalšie informácie:

Planétka obieha po mierne excentrickej (e = 0,145) a mierne sklonenej dráhe (i = 1,7°). Okolo Slnka obehne raz za 5,81 roka (veľká poloos dráhy je 3,231 AU). Perihéliom svojej dráhy prešla naposledy v januári 1999 vo vzdialenosti 2,762 AU od Slnka. Najbližšie sa planétka dostane do perihélia v novembri 2004. Absolútna magnitúda planétky je 13,7 mag, čomu zodpovedá veľkosť približne 7 km (za predpokladu priemernej hodnoty albeda). K Zemi sa približuje na vzdialenosť 266 miliónov km a v priaznivej opozícii (tzv. perihéliovej) môže na oblohe dosiahnuť jasnosť 17,2 mag.


Stránku pripravil Peter Kušnirák. Apríl 2002