Planétka (26390) Rušin

Planétku objavil Peter Kušnirák 0,65-m ďalekohľadom (f/3,6) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove v noci 19./20. októbra 1999 v juhovýchodnej časti súhvezdia Rýb (Psc), pri astrometrickom pozorovaní planétky 1999 UQ2 (Pr0554, objavená 1999-10-18). Poloha a smer pohybu planétky sú vyznačené na každej zloženej snímke. Po umiestnení kurzora na snímku sa zobrazí animácia a po kliknutí animácia v plnom rozlíšení. Sever je vždy hore, východ vľavo. Rozmery snímok (zobrazených ako negatív) sú približne 18'×12'.

Snímka č.1 Snímka č.2
19./20. október 1999

Objavové snímky zhotovené v časoch 21:00 a 21:11 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
01h 25,6m (rektascenzia) a +03° 14' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=17,6 mag.
20./21. október 1999

Snímky zhotovené v časoch 21:24 a 21:31 UT.
Expozície snímok boli 120 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
01h 24,5m (rektascenzia) a +03° 16' (deklinácia),
pozorovanie rušené oblačnosťou.
Snímka č.3 Snímka č.4
31. október/1. november 1999

Snímky zhotovené v časoch 22:19 a 22:32 UT.
Expozície snímok boli 120 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
01h 13,1m (rektascenzia) a +03° 42' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=17,9 mag.
23./24. december 2000

Snímky zhotovené v časoch 04:43 a 05:16 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
10h 51,1m (rektascenzia) a +29° 08' (deklinácia).
(26390) Rušin
Originál citácie Preklad citácie

Vojtech Rušin (b. 1942), solar physicist of the Astronomical Institute, Slovak Academy of Sciences, is well known for his contribution to dynamics of prominences and corona. He was one of the first observers at the Lomnický Peak coronal station and greatly engaged in its further development.

Vojtech Rušin (nar. 1942), slnečný fyzik Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied, je známy svojimi prácami o dynamike slnečných protuberancií a koróny. Bol jedným z prvých pozorovateľov na koronálnej stanici na Lomnickom štíte a významne sa podieľa na jej ďalšom rozvoji.

Meno planétky sa stalo oficiálnym po zverejnení v cirkulári MPC č. 45236 vydanom Medzinárodnou astron. úniou dňa 28. 3. 2002.

Ďalšie informácie:

Planétka obieha po takmer kruhovej (e = 0,091) a stredne sklonenej dráhe (i = 15,6°). Okolo Slnka obehne raz za 4,30 roka (veľká poloos dráhy je 2,643 AU). Perihéliom svojej dráhy prešla naposledy v novembri 1999 (t.j. mesiac po objave) vo vzdialenosti 2,401 AU od Slnka. Najbližšie sa planétka dostane do perihélia vo februári 2004. Absolútna magnitúda planétky je 14,7 mag, čomu zodpovedá veľkosť približne 4,5 km (za predpokladu priemernej hodnoty albeda). K Zemi sa približuje na vzdialenosť 210 miliónov km a v priaznivej opozícii (tzv. perihéliovej) môže na oblohe dosiahnuť jasnosť 17,3 mag.


Stránku pripravil Peter Kušnirák. Apríl 2002