Planétka (26401) Sobotište

Planétku objavil Peter Kušnirák 0,65-m ďalekohľadom (f/3,6) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove v noci 18./19. novembra 1999 v centrálnej časti súhvezdia Blížencov (Gem), pri astrometrickom pozorovaní planétky (16099) 1999 VQ24 (KP0577, Trójan objavený 1999-11-15). Poloha a smer pohybu planétky sú vyznačené na každej zloženej snímke. Po umiestnení kurzora na snímku sa zobrazí animácia a po kliknutí animácia v plnom rozlíšení. Sever je vždy hore, východ vľavo. Rozmery snímok (zobrazených ako negatív) sú približne 19'×12'.

Snímka č.1 Snímka č.2
20./21. november 1999

Snímky zhotovené v časoch 02:20 a 03:19 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
07h 09,5m (rektascenzia) a +23° 03' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=18,8 mag.
5./6. december 1999

Snímky zhotovené v časoch 04:51 a 05:06 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
07h 03,7m (rektascenzia) a +24° 25' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=17,9 mag.
Snímka č.3 Snímka č.4
2./3. január 2000

Snímky zhotovené v časoch 22:59 a 23:16 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
06h 35,6m (rektascenzia) a +27° 17' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=18,0 mag.
24./25. apríl 2001

Snímky zhotovené v časoch 01:31 a 01:44 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
16h 04,5m (rektascenzia) a -13° 45' (deklinácia).
(26401) Sobotište
Originál citácie Preklad citácie

Sobotište is a village in southwestern Slovakia with a rich history. The first written reference is from 1251. In 1845 a credit cooperative, the first in continental Europe, arose there. The local astronomical observatory, founded in 1972, participates in the observation of meteors and occultations.

Sobotište je obec na juhozápadnom Slovensku s bohatou minulosťou. Prvá písomná zmienka je z roku 1251. V roku 1845 tu bolo založené úverové družstvo, prvé v kontinentálnej Európe. Miestna hvezdáreň, založená v roku 1972, sa zaoberá pozorovaním meteorov a zákrytov.

Meno planétky sa stalo oficiálnym po zverejnení v cirkulári MPC č. 43384 vydanom Medzinárodnou astron. úniou dňa 2. 9. 2001.

Ďalšie informácie:

Planétka obieha po takmer kruhovej (e = 0,076) a mierne sklonenej dráhe (i = 8,0°). Okolo Slnka obehne raz za 3,51 roka (veľká poloos dráhy je 2,310 AU). Perihéliom svojej dráhy prešla naposledy v septembri 1999 (t.j. 2 mesiace pred objavom) vo vzdialenosti 2,135 AU od Slnka. Najbližšie sa planétka dostane do perihélia v marci 2003. Absolútna magnitúda planétky je 15,3 mag, čomu zodpovedá veľkosť približne 3,5 km (za predpokladu priemernej hodnoty albeda). K Zemi sa približuje na vzdialenosť 172 miliónov km a v priaznivej opozícii (tzv. perihéliovej) môže na oblohe dosiahnuť jasnosť 17,2 mag.


Stránku pripravil Peter Kušnirák. September 2001