Planétka (26963) Palorapavý

Planétku objavil Petr Pravec 0,65-m ďalekohľadom (f/3,6) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove v noci 13./14. augusta 1997 v západnej časti súhvezdia Ryby (Psc), pri astrometrickom pozorovaní planétky (10245) 6071 P-L. Poloha a smer pohybu planétky sú vyznačené na každej zloženej snímke. Po umiestnení kurzora na snímku sa zobrazí animácia, po kliknutí animácia v plnom rozlíšení. Sever je vždy hore, východ vľavo. Rozmery snímok (zobrazených ako negatív) sú približne 19'×12'.

Snímka č.1 Snímka č.2
25./26. august 1997

Snímky zhotovené v časoch 01:13 a 01:27 UT.
Expozície snímok boli 120 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
23h 38,6m (rektascenzia) a +05° 47' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=17,8 mag.
27./28. august 1997

Snímky zhotovené v časoch 21:45 a 22:28 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
23h 37,3m (rektascenzia) a +05° 49' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=17,6 mag.
Snímka č.3 Snímka č.4
12./13. september 1997

Snímky zhotovené v časoch 23:28 a 23:52 UT.
Expozície snímok boli 120 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
23h 24,1m (rektascenzia) a +05° 46' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=17,6 mag.
25./26. september 1997

Snímky zhotovené v časoch 18:49 a 19:04 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
23h 13,1m (rektascenzia) a +05° 15' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=17,4 mag.
(26963) Palorapavý
Originál citácie Preklad citácie

Pavol "Palo" Rapavý (b. 1955), director of the public observatory in Rimavská Sobota since 1981, is the main coordinator of visual meteor observations in Slovakia. As an indefatigable observer of the sun, meteors and stellar occultations, he is the life and soul of amateur astronomy in Slovakia.

Pavol "Palo" Rapavý (nar. 1955), od roku 1981 riaditeľ hvezdárne v Rimavskej Sobote, je hlavným koordinátorom vizuálnych pozorovaní meteorov na Slovensku. Ako neúnavný pozorovateľ Slnka, meteorov a zákrytov sa stal dušou amatérskej astronómie na Slovensku.

Meno planétky sa stalo oficiálnym po zverejnení v cirkulári MPC č. 44595 vydanom Medzinárodnou astron. úniou dňa 28. 1. 2002.

Ďalšie informácie:

Planétka obieha po stredne excentrickej (e = 0,203) a mierne sklonenej dráhe (i = 6,5°). Okolo Slnka obehne raz za 4,14 roka (veľká poloos dráhy je 2,578 AU). Perihéliom svojej dráhy prešla naposledy v decembri 2001 vo vzdialenosti 2,054 AU od Slnka. Najbližšie sa planétka dostane do perihélia v januári 2006. Absolútna magnitúda planétky je 15,2 mag, čomu zodpovedá veľkosť približne 3,5 km (za predpokladu priemernej hodnoty albeda). K Zemi sa približuje na vzdialenosť 158 miliónov km a v priaznivej opozícii (tzv. perihéliovej) môže na oblohe dosiahnuť jasnosť 16,9 mag.


Stránku pripravil Peter Kušnirák. Apríl 2002