Planétka (27525) Vartovka

Planétku objavili Petr Pravec a Peter Kušnirák 0,65-m ďalekohľadom (f/3,6) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove v noci 29./30. apríla 2000 v západnej časti súhvezdia Váhy (Vir), pri astrometrickom pozorovaní planétky (27472) 2000 GP76. Poloha a smer pohybu planétky sú vyznačené na každej zloženej snímke. Po umiestnení kurzora na snímku sa zobrazí animácia, po kliknutí animácia v plnom rozlíšení. Sever je vždy hore, východ vľavo. Rozmery snímok (zobrazených ako negatív) sú približne 19'×12', resp. 17'×17' (snímky z roku 2001, kamera Apogee AP7p).

Snímka č.1 Snímka č.2
29./30. apríl 2000

Objavové snímky zhotovené v časoch 23:36 a 23:52 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
14h 32,7m (rektascenzia) a -16° 17' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=18,3 mag.
9./10. máj 2000

Snímky zhotovené v časoch 21:57 a 22:13 UT.
Expozície snímok boli 150 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
14h 22,9m (rektascenzia) a -15° 12' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=18,6 mag.
Snímka č.3 Snímka č.4
26./27. júl 2001

Snímky zhotovené v časoch 01:33 a 01:51 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
00h 25,5m (rektascenzia) a +10° 12' (deklinácia).
28./29. júl 2001

Snímky zhotovené v časoch 01:18 a 01:30 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
00h 27,0m (rektascenzia) a +10° 25' (deklinácia).
(27525) Vartovka
Originál citácie Preklad citácie

Vartovka is a hill near the town of Banská Bystrica, Slovakia. A watchtower was built there in the sixteenth century to check possible aggression. In 1961 it was rebuilt as a public observatory. Its main activities are observations of interplanetary matter and the popularization of astronomy.

Vartovka je kopec neďaleko slovenského mesta Banská Bystica. V 16. storočí tam bola vybudovaná strážna veža, prestavaná v roku 1961 na hvezdáreň. Medzi jej hlavné aktivity patria pozorovania medziplanetárnej hmoty a popularizácia astronómie.

Meno planétky sa stalo oficiálnym po zverejnení v cirkulári MPC č. 45342 vydanom Medzinárodnou astron. úniou dňa 27. 4. 2002.

Ďalšie informácie:

Planétka obieha po mierne excentrickej (e = 0,178) a mierne sklonenej dráhe (i = 4,9°). Okolo Slnka obehne raz za 3,38 roka (veľká poloos dráhy je 2,251 AU). Perihéliom svojej dráhy prešla naposledy v novembri 2001 vo vzdialenosti 1,851 AU od Slnka. Najbližšie sa planétka dostane do perihélia v apríli 2005. Absolútna magnitúda planétky je 14,6 mag, čomu zodpovedá veľkosť necelých 5 km (za predpokladu priemernej hodnoty albeda). K Zemi sa približuje na vzdialenosť 128 miliónov km a v priaznivej opozícii (tzv. perihéliovej) môže na oblohe dosiahnuť jasnosť 15,6 mag.


Stránku pripravil Peter Kušnirák. Apríl 2002