Planétka (32531) Ulrikababiaková

Planétku objavil Peter Kušnirák 0,65-m ďalekohľadom (f/3,6) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove v noci 12./13. augusta 2001, pri astrometrickom pozorovaní planétky (52608) 1997 TM19 (objavená v októbri 1997). Planétka sa v čase objavu nachádzala v severovýchodnej časti súhvezdia Vodnára (Aqr), asi 2° SSV od hvězdy φ Aqr (+4,2 mag), mala zdanlivú vizuálnu jasnosť +18,0 mag a bola 332. planétkou objavenou v prvej polovici augusta 2001. Svedčí o tom aj jej predbežné označenie 2001 PG13, ktoré dostala krátko po objave. Na priložených snímkach je poloha planétky označená červeným krúžkom (ostatné planétky v poli modrým krúžkom). Po umiestnení kurzora na snímku sa zobrazí animácia, po kliknutí animácia v plnom rozlíšení. Sever je vždy hore, východ vľavo. Rozmery snímok (zobrazených ako negatív) sú približne 18'×18'.

Snímka č.1 Snímka č.2
12./13. august 2001

Objavové snímky zhotovené v časoch 01:08 a 01:31 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
23h 18,0m (rektascenzia) a -04° 15' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V = 18,0 mag.
14./15. január 2007

Snímky zhotovené v časoch 17:12 až 17:55 UT.
Expozície snímok boli 300 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
03h 42,2m (rektascenzia) a +37° 36' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V = +18 mag.
(32531) Ulrikababiaková
Originál citácie Preklad citácie

Ulrika Babiaková (1976-2002), Slovak astronomer, was interested in interplanetary matter and asteroid photometry, as well as teaching and the popularization of astronomy. She was the wife of the discoverer and died in an accident aged 26.

Ulrika Babiaková (1976-2002) bola slovenská astronómka so záujmom o medziplanetárnu hmotu a fotometriu planétok. Venovala sa aj vyučovaniu a popularizácii astronómie. Bola manželkou objaviteľa. Zomrela náhle, vo veku 26 rokov.

Meno planétky sa stalo oficiálnym po zverejnení v cirkulári MPC č. 90379 vydanom Medzinárodnou astron. úniou dňa 8. 10. 2014.

Ďalšie informácie:

Planétka obieha okolo Slnka po mierne excentrickej (e = 0,148) a relatívne dosť sklonenej dráhe (i = 12,3°). Okolo Slnka obehne raz za 4,41 roka (veľká poloos dráhy je 2,689 AU). Perihéliom svojej dráhy prešla naposledy v apríli 2011 vo vzdialenosti 2,288 AU od Slnka. Najbližšie sa planétka dostane do perihélia koncom septembra 2015. Absolútna magnitúda planétky je 13,6 mag, čomu zodpovedá veľkosť približne 7,5 km (za predpokladu priemernej hodnoty albeda). K Zemi sa približuje na vzdialenosť 201 miliónov km a v priaznivej opozícii (tzv. perihéliovej) môže na oblohe dosiahnuť jasnosť +16,3 mag.


Stránku pripravil Peter Kušnirák, 12/2014