Snímky 2000 UR16 z objavovej noci

Objavové snímky planétky 2000 UR16

Pri 3-minútovej expozícii sa planétka, vďaka rýchlemu uhlovému pohybu, zobrazila ako krátka úsečka pohybujúca sa severozápadným smerom (doprava hore). Planétka 2000 UR16 mala v čase objavu jasnosť 18. mag a nachádzala sa vo vzdialenosti 7,18 milióna km od Zeme. V strede snímky sa nachádza planétka 2000 UJ13, ktorá nás priviedla k objavu. V tom čase bola objektom s jasnosťou 19,8 mag a nachádzala sa približne 38-krát ďalej (276 mil. km od Zeme) ako 2000 UR16.

Planétky sa nachádzali vo východnej časti súhvezdia Ryby (Pisces), asi 1,6° SZ od galaxie M74 (obrázok, 33 kB). Najjasnejším objektom na snímke je hviezda GSC 1198:355 s jasnosťou 9,9 mag. V pravom dolnom rohu sa nachádza galaxia UGC 1119 (16. mag). Dosah snímky je asi 20. magnitúda. Približné súradnice stredu poľa sú: 01:33,8 a +17°14' (J2000.0)


Stránku pripravil Peter Kušnirák, december 2000