Snímky 2000 UR16 z objavovej noci

Snímky planétky 2000 UR16 zhruba 3 hodiny po objave

Po opätovnom pretrhaní oblačnosti sme sa pokúsili planétku opäť vyhľadať. Použili sme k tomu 6 pozícií zmeraných na objavových snímkach o 3 hodiny skôr. Lineárna extrapolácia bola úspešná a planétku sa nám podarilo napozorovať. Keďže sme chceli získať presné polohy planétky museli sme zvoliť iba 30 s expozície. Tým sme dostali bodový obraz planétky a zmerané polohy významne prispeli k zpresneniu efemeridy na obdobie niekoľkých najbližších hodín. Počas tejto noci sme urobili ešte dve série (po 6 snímok) pozorovaní planétky 2000 UR16

Planétka sa nachádzala o 28' severozápadnejšie ako v čase objavu. Najjasnejším objektom na snímke je hviezda GSC 1198:37 s jasnosťou 9,3 mag. Vľavo od stredu snímky sa nachádza slabá bezmenná galaxia. Dosah snímky je asi 19. magnitúda. Približné súradnice poľa sú: 01:32,2 a +17°26' (J2000.0)


Stránku pripravil Peter Kušnirák, december 2000