Shrnutí výsledků

V rámci řešeného projektu jsme astrometricky sledovali 80% nových těles bezprostředně po jejich objevech, fotometrická měření jsme získali pro celkem 70 blízkozemních těles. Astrometrická měřění byla publikována v Minor Planet Circulars a byla použita k výpočtům drah. Fotometrie 24 NEAs byla publikována či zaslána k publikaci (viz přiložený seznam prací), výsledky fotometrie dalších 46 NEAs jsou připravovány pro publikaci. Nejvýznamnější výsledky:

 • 1. Rozšíření statistiky rotačních vlastností NEAs
  Výrazné zvětšení vzorku rotačních period umožnilo provést analýzu rotačních vlastností asteroidů malých velikostí. Byla potvrzena existence skupiny pomalých rotátorů (s periodami rotací >30 hodin), jejichž vznik a vývoj zatím nejsou vysvětleny, a detekována skupina rychlých rotátorů (periody rotací <3.5 h), jejichž vlastnosti jsou teoreticky objasněny, ale mechanizmus způsobující jejich významný přebytek mezi malými asteroidy není dosud jasný.

 • 2. Detekce pravděpodobných binárních asteroidů
  Zjištěno šest blízkozemních planetek vykazujících světlené křivky složené ze dvou komponent s různými periodami. Interpretováno jako kombinace zákrytových a rotačních efektů v soustavě binárních asteroidů, zmíněných šest NEAs tedy považujeme za binární systémy. Teoretické vysvětlení jejich existence podali Bottke&Melosh (Nature 281: 51-53, 1996). Vlastnosti těchto systémů odhadnuté z našich měření jsou v souhlase s parametry předpovězenými Bottkem a Meloshem, jejich hypotéza o štěpení blízkozemních planetek slapovými silami při průletech kolem Země se tedy jeví býti správnou.

 • 3. Detekce monolitických asteroidů
  Zjištěna monilitická struktura několika malých planetek. Odvozeno, že monolity dominují mezi planetkami <200 metrů, potvrzena převažující gravitačně vázaná struktura větších těles.

  Objeveno 342 nových planetek.