Planétka (15053) Bochníček

Poloha a smer pohybu planétky sú vyznačené na každej zloženej snímke. Po umiestnení kurzora na snímku sa zobrazí animácia, po kliknutí animácia v plnom rozlíšení. Sever je vždy hore, východ vľavo. Rozmery snímok sú 18' x 12'.

17./18. decembra 1998

Snímky zhotovené v časoch 22:00 a 22:48 UT.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
3h 45m (rektascenzia) a +14° 48' (deklinácia),
planétka mala jasnosť V=18.7

18./19. decembra 1998

Snímky zhotovené v časoch 16:42 a 17:29 UT.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
3h 45m (rektascenzia) a +14° 47' (deklinácia),
planétka mala jasnosť V=18.6

21./22. decembra 1998

Snímky zhotovené v časoch 22:07 a 23:42 UT.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
3h 43m (rektascenzia) a +14° 42' (deklinácia),
pozorované za horších podmienok.

2./3. apríla 2000

Snímky zhotovené v časoch 1:50 až 2:20 UT.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
15h 01m (rektascenzia) a -14° 02' (deklinácia),
planétka mala jasnosť V=18.4


Stránku pripravil Peter Kušnirák. Júl 2000