Prediction of Meteors (předpovídání meteorů)


2018 LA Čtvrtá předpověď bolidu na základě pozorování meteoroidu v meziplanetárním prostoru se odehrála 2.6.2018, kdy program mapování blízkozemních asteroidů Catalina Sky Survey objevil v 8:22 UT pomocí dalekohledu na Mount Lemmon v Arizoně asteroid později označený 2018 LA (známý také pod dočasným označením ZLAF9B2).

Na stránkách Wikipedia se den po pádu objevil článek shrnující známé informace o objevu a předpovědi pádu. Původní asteroid měl před střetem se Zemí velikost 1,6-5,2 metrů a byl objeven 8 hodin před srážkou, ke které došlo přibližně v 16:44 UT (18:44 místního času) blízko hranice států Botswana a Jihoafrická republika.

Alex Gibbs z Catalina Sky Survey zveřejnil 2.6.2018 na svých stránkách na Facebooku objevové snímky, které pořídil opět Richard Kowalski.
2018 LA discovery

Bill Gray provedl odhad dopadové oblasti a zaslal Pseudo-MPEC článek, který uvádí pozorovaná data a předpověď dopadu tělesa 2.6.2018 v 16:48:49.69 UT v Namibii na zeměpisných souřadnicích N -20.57413, E 16.38807. Uvádí také, že objekt byl nalezen i na předobjevovém snímku, a to 2.6.2018 v 8:14 UT, tedy 8,5 hodiny před dopadem.
2018 LA Bill Gray

Peter Brown zveřejnil na svých stránkách Twitter infrazvukový záznam pořízený stanicí I47 v Jihoafrické republice, který zaznamenává pád tohoto asteroidu. Podle uvolněné energie 0,3 až 0,5 kT TNT mělo jít o těleso velikosti asi 2 metry.
2018 LA infrasound

Parametry heliocentrické dráhy asteroidu 2018 LA jsou na stránkách Minor Planet Center.

Poprvé v historii se také podařilo zaznamenat předpovězený bolid na video. Na své stránce na YouTube ho zveřejnil Barend Swanepoel (spoluautorem záznamu je Wikus van Zyl) a ukazuje bolid zaznamenaný bezpečnostní kamerou, která byla umístěna na farmě mezi městy Ottosdal a Hartebeesfontein v Jihoafrické republice. Níže je výřez jednoho videosnímku. 2018 LA bolid

Další videozáznam z bezpečnostní kamery ve městě Randfontein v Jihoafrické republice, kde bolid zalétá za stromy, poskytl anonymní autor. Další videa jsou požízená severně od města Van Zylsrus, o které se podělila Melissa Delportová (složenina níže) a z města Kuruman, které zveřejnil Christian Matthys Grobler. 2018 LA Farm Uitkyk

Očitý svědek bolidu Dhiraj S zaslal své pozorování z Gaborone v Botswaně na stránky American Meteor Society a přiložil i obrázek, který ovšem neodpovídá popisu jeho pozorování (sklon letu a jasnost vyšší než Slunce). Bolid pozorovalo více lidí, kteří nahlásili své pozorování na stránky American Meteor Society, kde tomuto bolidu byla vytvořena stránka pod názvem jevu 1924-2018.

Články o jevu jsou např. na stránkách Karmaka, Wikipedia, Earthsky a businessinsider.

WT1190F Historicky třetí předpověď bolidu na základě pozorování tělesa ještě před vstupem do zemské atmosféry je výjimečná v tom, že nejde o předpověď dopadu přírodního tělesa, ale umělého. Navíc jde o předpověď několik týdnů dopředu.

Na stránkách Pseudo-MPEC se objevil 5.10.2015 v 19:55 UT článek, který oznamoval dráhovou spojitost mezi nově objeveným tělesem a dvěma pozorováními z roku 2013. Později (26.10.2015) bylo také zveřejněno, že těleso vstoupí do atmosféry Země 13.11.2015 přibližně v 6:19 UT necelých 100 km jihozápadně od Srí Lanky.

Toto asi dvoumetrové umělé těleso bylo poprvé pozorováno 18.2.2013 programem Mount Lemmon Survey (dočasné označení UDA34A3), posléze bylo ztraceno a znovu pozorováno 29.11.2013 stejným programem (dočasné označení UW8551D). Pak bylo opět ztraceno a objeveno znovu až 3.10.2015 programem pro mapování blízkozemních asteroidů Catalina Sky Survey. Jeho nové označení je WT1190F.

Objev a předpovědi (zdroje ESA, Bill Grey, Wikipedia a Nature)
Po znovuobjevení tělesa v říjnu 2015 dal Bill Gray dohromady všechna předchozí pozorování (i neznámá z archivů z let 2012 a 2013), určil dráhu tělesa kolem Země a předpověděl i místo dopadu u Srí Lanky. Níže je jeho mapka, kde růžově je naznačeno předpokládané místo dopadu, pokud není započtena atmosféra Země a rozpad tělesa. Skutečný dopad tedy bude o asi 50 km na západ.
WT1190F Bill Gray

Sekvence snímků z 9.10.2015 z 2,2m teleskopu University of Hawaii na Mauna Kea:
WT1190F

Sekvence snímků z 12.11.2015 z 0,61m teleskopu Sierra Stars Observatory v Markleeville v Kalifornii (autor Marco Langbroek):
WT1190F


Fyzikální vlastnosti a předpověď dopadu
Z pozorování vyplívá, že těleso má asi 2 metry v průměru (0,7 - 3,3 m) a výjimečně malou hustotu (jen 0,1 g/cm3). Jeho geocentrická dráha (dočasný satelit Země) a velmi nízká hustota ukazují na umělý původ tělesa (nejspíše jde o vyhořelý horní stupeň rakety z nějaké mise k Měsíci).

Na základě předpovědí, které zveřejnil Bill Grey, vletí těleso do atmosféry Země asi v 6:18:40 UT rychlostí asi 9,1 km/s necelých 200 km západně od Kolomba, hlavního města Srí Lanky, pod úhlem asi 20,5°. Azimut letu bude asi 101° (VJV) a celkové trvání lze předpokládat na několik desítek sekund. Celá atmosferická dráha se odehraje nad Indickým oceánem.Geocentrická dráha
hlavní poloosa ----- a = 338296,36 km
excentricita ----- e = 0,9372685
perigeová vzdálenost q = 21221,83 km
sklon k ekliptice i = 3,19670°
délka výstupného uzlu Ω = 311,55613°
argument pericentra ω = 314,04406°
doba oběhu kolem Země P = 22,66 dnů

Informace po dopadu
...doplněno po 13.11.2015.


Dva první snímky bolidu, který byl způsoben průletem WT1190F atmosférou, zveřejněné 13.11.2015 od 13 do 13:30 UT během videokonference na stránkách live.slooh.com (zdroj NASA):
WT1190F Bill Gray

WT1190F Bill Gray

WT1190F Bill Gray

2014 AA Historicky druhá předpověď bolidu na základě pozorování tělesa ještě před vstupem do zemské atmosféry se stala-nestala na začátku roku 2014. Nově objevený asteroid dopadl na Zemi dříve, než se podařilo určit čas a místo jeho dopadu.

Na stránkách Minor Planet Electronic Circular se pod číslem A02 objevil 2.1.2014 ve 13:08 UT článek, který oznamoval vstup meteorického tělesa do atmosféry Země 2.1.2014 přibližně v 5 UT (chyba 10 hodin) někde mezi Centrální Amerikou a Východní Afrikou.

Tento malý, několikametrový asteroid 2014 AA objevil brzy ráno 1.1.2014 opět Richard Kowalski z programu mapování blízkozemních asteroidů Catalina Sky Survey. Skutečnost, že druhý takový asteroid v historii byl objeven opět tím samým člověkem je buď velká náhoda a nebo pan Kowalski sedí u dalekohledu pořád. Každopádně tento kousek mu přinesl přezdívku The Impactor Whisperer. Jak to tak vypadá, v tomto případě asi nebyl žádný lidský svědek vlastního světelného jevu bolidu. K pádu došlo pravděpodobně necelých 20 hodin po objevu.

Objev a předpovědi (zdroje IAU MPC, NEO a SKY & Telescope)
Asteroid 2014 AA se podařilo zaznamenat na sedmi snímcích. Podle těchto dat šlo o těleso o velikosti přibližně 1-3 metry, srážka se Zemí tedy nemůže způsobit žádné velké škody a většina tělesa by se měla odpařit během průletu atmosférou. Na obrázku dole je první předběžná předpověď oblasti, kam by těleso mělo dopadnout. Mapu připravil Bill Gray.
2014 AA Bill Gray

Bill Gray později svou předpověď aktualizoval a označil nejpravděpodobnější bod, kde těleso mohlo do atmosféry vstoupit. Tento bod je na mapce dole označen jako Nominal. Druhý bod, který je označen Brown, ukazuje místo, které určili na základě dat z infrazvukových detektorů Peter Brown z university ve Western Ontario v Kanadě a Peter Jenniskens z institutu SETI v USA. Obě místa se v rámci chyb překrývají, každopádně ale spadají kamsi do středu Atlantického oceánu. Nejbližší pevnina je vzdálena tisíce km daleko, takže pozorování by bylo možné jen z lodi nebo letadla - zatím nic takového nebylo hlášeno a vypadá to, že v tom místě se žádné lodě ani letadla nenacházely.
2014 AA Bill Gray_aktualizované

Další předpovědi připravil také Steve Chesley (Jet Propulsion Laboratory). Na mapce dole je zobrazen modře pruh, kde by těleso mohlo dopadnout a červeně upravený odhad, který na základě infrazvuků poskytli Peter Brown a Peter Jenniskens. Steve Chesley infrazvukový odhad napasoval na pravděpodobnou dráhu dopadu a určil tak pravděpodobné místo a čas dopadu na 11,7°N, 40,3°W, 2.1.2014 ve 4:02 UT (nepřesnost stovek km v poloze a desítek minut v čase).
2014 AA Steve Chesley

Mapku dole, která ukazuje triangulaci místa dopadu na základě slabých infrazvukových signálů z Bolívie, Brazílie a Bermud (hrubá poloha 12°N, 40°W), připravil Peter Brown. K určení polohy nebyl započten atmosférický vítr, který pravděpodobně posune polohu trochu na východ (dopad by se tedy odehrál dříve). Na základě výpočtů Petera Browna byla celková uvolněná energie v rozmezí 0,5-1 kT TNT, což potvrzuje velikost několik málo metrů.
2014 AA Peter Brown

Sekvence snímků objevu tělesa (ze stránek Catalina Sky Survey):
2014 AAJak by vypadal pohled přiblížení k Zemi přímo z asteroidu 2014 AA ukazuje následující animace, kterou udělal Pasquale Tricarico.
2014 AA Pasquale TricaricoHeliocentrická dráha
hlavní poloosa ----- a = 1,1605495 AU
excentricita ----- e = 0,2092087
perihelová vzdálenost q = 0,9177524 AU
sklon k ekliptice i = 1,39894°
délka výstupného uzlu Ω = 101,70409°
argument pericentra ω = 52,02425°

2008 TC3 6.10.2008 se splnil sen všech bolidových nadšenců - uskutečnila se vůbec první "dlouhodobá" předpověď sporadického meteoru - tedy ne žádná usnadněná rojová záležitost, což by i tak bylo s takovou místní a časovou přesností úžasné.

Na stránkách Minor Planet Electronic Circular se pod číslem T50 objevil 6.10.2008 ve 14:59 UT článek, který oznamoval vstup meteorického tělesa do atmosféry Země 7.10.2008 ve 2:46 UT nad severní částí Sudánu.

Tento malý, několikametrový asteroid 2008 TC3 objevil v noci 5/6.10.2008 Richard Kowalski z programu mapování blízkozemních asteroidů Catalina Sky Survey. Jak to tak vypadá, ani necelých 19 hodin nestačilo k tomu, aby se vědci dohodli a atmosférickou parádu cíleně zdokumentovali - fotka či video - to by byla věc. Bohužel, svědectví o velkolepé události jsou podána z míst dosti vzdálených od samotného bolidu.

Podle prvních zpráv se zdálo, že asi jediní, kdo meteor viděli na vlastní oči, byli členové posádky letadla Air-France-KLM, kteří byli včas předem o jevu informováni - křížek značí polohu letadla, které v čas meteoru bylo přes 1000 km daleko. Dnes už víme, že šťastlivců bylo více (viz níže). Dalším potvrzením je infrazvukový záznam z Keni. Přece jen existuje i jakás takás fotka vlastního meteoru - snímek z Meteosatu a ještě další v několika oborech spektra z Eumetsatu. A zde je velmi názorně zpracovaný přibližný průmět atmosférické dráhy na povrch Země ze stránek Wikipedia.

Existuje záběr z webové kamery v Egyptě, která zaznamenala prý osvětlení krajiny tímto bolidem - je vzdálena 750 km od zdroje záblesku. Zda jde skutečně o světlo z tohoto bolidu není potvrzené.

Stopu, kterou bolid zanechal na ranní Sudánské obloze, zachytil Mohamed Elhassan Abdelatif Mahir.
(zdroj ASIMA - oba snímky jsem částečně zbavil šumu)
2008TC3train

2008TC3train

Parametry 2008 TC3 pro vstup do atmosféry

 • velikost 2 až 5 metrů
  (homogenní koule poloměru 1 metr o hustotě 3700 kg/m3 váží 15,5 tuny)
  (homogenní koule poloměru 1,57 metrů o hustotě 3700 kg/m3 váží 60 tun)
  (homogenní koule poloměru 2 metry o hustotě 3700 kg/m3 váží 120 tun)
  (podle infrazvuku byla pohybová energie 1,1 až 2,1 kilotun TNT, přičemž 1 kT TNT je 4,185 x 1012 J, tedy hmotnost tělesa o rychlosti 12,4 km/s a pohybové energii 1,1 kT TNT by byla 60 tun, s energií 2,1 kT TNT by byla 114 tun)
  (podle U.S. Government satellites byla celková vyzářená energie přibližně 4,0 x 1011 J, tedy o řád nižší)
 • směr letu: astronomický azimut 101,6° (let od západu na východ - geografický azimut 281,6°)
 • sklon k povrchu 20°
 • vstupní rychlost 12,4 km/s
 • rotační perioda 49 s (a další podle druhé rotační osy 97 s)

Pozorované hodnoty (zdroj NEO)

událost vstup do atmosféry výbuch tělesa
výška (km) 65.4 37
pozorovaný čas (UT) 02:45:40 02:45:45
předpovězený čas (UT) 02:45:38.45 02:45:45.13
pozorované geo. souřadnice 31.4°E   20.9°N 32.2°E   20.8°N
předpovězené geo. souřadnice 31.412°E  20.933°N 32.140°E  20.793°N


Srovnání pozorovaných bodů na atmosférické dráze (červené hvězdičky) s předpovězenou polohou 2008 TC3, tečky značí polohy v intervalu 10 km od výšky nad povrchem od 100 do 0 km při zanedbání brždění v důsledku atmosféry (zroj také NEO).
2008TC3path

Meteority
(zdroj: přednáška Petera Jenniskense na konferenci Bolides and Meteorite Falls 2009 v Praze)
7.10.2008 ve 2:45:29 UT dosáhl meteoroid 2008 TC3 výšky 100 km nad zemí rychlostí 12,2 km/s (geocentrická rychlost 6.45 km/s a radiant RA = 23h12m, Dec = +7,6°). Za předpokladu koncové rychlosti 4,4 km/s, předpokládané hustoty tělesa 2200 kg/m3 (ze spektrálního typu asteroidu - pozorování před srážkou), vizuálních pozorování místních obyvatel v Sudánu (prý stovky až tisíce náhodných pozorovatelů) a snímků kouřové stopy z několika různých míst (snímky z mobilních telefonů, oblak je ve výškách 35 až 42 km) vychází konec atmosférické dráhy do oblasti jiho-východně od města Wadi Halfa (v oblasti je pouze železniční stanice číslo 6 - podle ní se také meteorit jmenuje: místní název "Almahata Sitta"). Hledací expedice, masivně podpořená univerzitou města Al Khurtum pod vedením doktora Muawia Shaddada, byla uskutečněná od 5. do 9.12.2008 - úspěšně, bylo nalezeno několik stovek meteoritů o celkové hmotnosti kolem 5 kg - ureilitických achondritů.

Heliocentrická dráha
hlavní poloosa ----- a = 1,2705328
excentricita ----- e = 0,2851976
perihelová vzdálenost q = 0,9081799
sklon k ekliptice i = 2,32780
délka výstupného uzlu Ω = 194,13269
argument pericentra ω = 233,95132

2008TC3-meteorit

2008TC3-meteorit
Odfocení meteoritu a jeho publikování na těchto stránkách
schválil po osobní žádosti Peter Jenniskens.

Několik snímků asteroidu ze Země:
Sekvence snímků objevu tělesa (ze stránek Catalina Sky Survey):
2008 TC3

Video z YouTube: