Kresby fotosféry Barona Artura Krause

Právě dnes zveřejňujeme v Archivu hostů 21 kreseb fotosféry Barona Artura Krause, který se pozorování Slunce věnoval mnoho let. Za možnost tato data zveřenit děkujeme Hvězdárně Barona Artura Krause v Pardubicích a doufáme, že se nám jednou podaří tuto sbírku zkompletovat.

"Bláznivý baron" jak mu nepříliš lichotivě přezdívali v jednu dobu lidé v Pardubicích, byl pozoruhodný člověk, který v lecčems předběhl svou dobu.  Baron Artur Kraus studoval několik let ve Francii, kde se mimo jiné zabýval i astronomií. Během života se věnoval mnoha koníčkům zejména fotografii, letectví, astronomii a v neposlední řadě také sportu. V roce 1912 založil první hvězdárnu na území Česka, kterou nazval: Lidová hvězdárna v Pardubicích. Hvězdárna skutečně fungovala jako lidová - jejím hlavním úkolem byla popularizace astronomie a to bez ohledu na majetkový stav zájemců. Od roku 1913 začal baron Artur Kraus pozorovat na své observatoři Slunce. Více o jeho životě můžete najít na zde.

Ačkoli víme, že se v Čechách pozorovalo Slunce i v období barona Krause, máme z těchto pozorování pouze protokoly, nebo jen měsíční hodnoty relativního čísla. Jedním z tehdejších pozorovatelů byl RNDr. Vladimír Guth, který prokazatelně pozoroval Slunce už ve dvacátých letech. Samotné kresby se ani v jednom z těchto případů nedochovaly. To dělá z právě zveřejněných dat nejstarší české kresby sluneční fotosféry.

Baron Kraus nejprve používal k pozorování Colziho olejem plněný hranol (helioskopický okulár), později přešel na metodu projekce.

Kresby byly rozděleny a v současné době nacházejí v muzeích a hvězdárnách různě po republice. Pokud byste o nějakých věděli, prosím napište nám. Našim cílem není stáhnout je z muzeí, ale shromáždit kresby aspoň elektronicky.

Všechny zatím dostupné kresby naleznete: zde.