Denní předpověď

Datum vydání předpovědi:
Vydáno: 31. října 2020 17:00 UTC


Analýza od 30. října 1700 UTC do 31. října 1700 UTC:

Slunečních skvrn na disku 31/1623 UTC (SDO Continuum): 2
Nejvýznamnější událost: B1.5 v oblasti 2778 dne 31/0530 UT
Rentgenové pozadí (1.0-8.0 A) 30. října: A0.0 (B1.1 - vysvětlení )
Radiový tok 10.7 cm dne 30/2300 UTC (Penticton): 78
Rychlost slunečního větru 31/1645 UTC: 373.5 km/s, hustota : 9.4 p/cm^3


Předpověď:

Úroveň aktivity: velmi nízká - vysvětlení
Pravděpodobnost události: C: 10%, M: 01%, X: 01%, Proton: 01%
Rentgenové pozadí (1.0-8.0 A): v rozsahu A8.0 - B1.0
Radiový tok 10.7 cm: kolísání rozsahu 76-78

Martina Pavelkova
RWC Prague, Astronomický ústav, Sluneční odd., Ondřejov, Česká republika
e-mail: sunwatch(at)asu.cas.cz