Denní předpověď

Datum vydání předpovědi:
Vydáno: 08. srpna 2020 17:00 UTC


Analýza od 07. srpna 1700 UTC do 08. srpna 1700 UTC:

Slunečních skvrn na disku 08/1623 UTC (SDO Continuum): 1
Nejvýznamnější událost: C1.5 v oblasti 2770 dne 08/0349 UT
Rentgenové pozadí (1.0-8.0 A) 07. srpna: A3.8
Radiový tok 10.7 cm dne 07/2300 UTC (Penticton): 74
Rychlost slunečního větru 08/1645 UTC: 397.8 km/s, hustota : 3.0 p/cm^3


Předpověď:

Úroveň aktivity: velmi nízká - vysvětlení
Pravděpodobnost události: C: 15%, M: 01%, X: 01%, Proton: 01%
Rentgenové pozadí (1.0-8.0 A): v rozsahu A3.5 - A4.5
Radiový tok 10.7 cm: kolísání rozsahu 73-74

Martina Pavelkova
RWC Prague, Astronomický ústav, Sluneční odd., Ondřejov, Česká republika
e-mail: sunwatch(at)asu.cas.cz