Denní předpověď

Datum vydání předpovědi:
Vydáno: 09. prosince 2018 17:00 UTC


Analýza od 08. prosince 1700 UTC do 09. prosince 1700 UTC:

Slunečních skvrn na disku 09/1623 UTC (SDO Continuum): 0
Nejvýznamnější událost: B2.4 v oblasti 2729 dne 09/0710 UT
Rentgenové pozadí (1.0-8.0 A) 08. prosince: A2.3
Radiový tok 10.7 cm dne 08/2300 UTC (Penticton): 71
Rychlost slunečního větru 09/1645 UTC: 599.4 km/s, hustota : 2.4 p/cm^3


Předpověď:

Úroveň aktivity: velmi nízká - vysvětlení
Pravděpodobnost události: C: 05%, M: 01%, X: 01%, Proton: 01%
Rentgenové pozadí (1.0-8.0 A): v rozsahu A2.5 - A4.0
Radiový tok 10.7 cm: kolísání rozsahu 68-72

Martina Exnerova
RWC Prague, Astronomický ústav, Sluneční odd., Ondřejov, Česká republika
e-mail: sunwatch(at)asu.cas.cz