Ke stažení

Zákresový fromulář základní:

Formulář na kresbu sluneční fotosféry, který umožňuje zapsat pouze základní  informace: pozorovatel, datum, čas, sluneční efemeridy, souřadnice oblastí a relativní číslo.

Zákresový formulář rozšířený:

Formulář na kresbu sluneční fotosféry, který umožňuje zapsat: pozorovatel, datum, čas, sluneční efemeridy, souřadnice oblastí a relativní číslo, CV/SN/RB index a plochy skvrn.

Protokol k pozorování

Soubor obsahuje program protokol s vyplněným vzorem a číselníkem stanic. Vyplněné protokoly prosím posílejte na :  slunce(a)hvezdarna-fp.cz

Program heliografická  síť

Program na vytvoření heliografické sítě podle velikosti vašeho formuláře. 

Sluneční efemeridy 2019 - 2023

Souřadnice pro střed Slunce o půlnoci pro roky 2019 - 2023.

2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Program Slunce verze 12 - 5

Program na zpracovávání kreseb sluneční fotosféry.
Program je hotový, ale upravuje se dle potřeb pozorovatele,
proto je stále ve vývoji.
NOVÁ VERZE 12-5 od 28.9.2019

Návod -  Program Slunce

Návody na  program Slunce pro pozorovatele bez dalekohledu,
vizuální s dalekohledem a projekce.