Přístroje

OBJEKTIV TYP FILTRU
VLNOVÁ DÉLKA/FWHM KAMERA POZNÁMKY
63/840 mm žádný 400 - 760 nm žádná kresba fotosféry
50/500 mm interferenční 536 / 7 nm DMK 51AG02 synoptické pozorování
205/2801 mm interferenční 590 / 7 nm   detaily
60/750 mm interferenční 656.28/7 nm  ZWO ASI174mm synoptické pozorování
210/3430 mm interferenční 656.28/5 nm   detaily