Přístroje

OBJEKTIV TYP FILTRU
VLNOVÁ DÉLKA/FWHM KAMERA POZNÁMKY
63/840 mm žádný 400 - 760 nm žádná kresba fotosféry
50/500 mm interferenční 536  nm  ZWO ASI174mm synoptické pozorování
205/2801 mm interferenční 590  nm CS2100M-USB (Thorlabs)  detaily
60/750 mm interferenční 656.28/0.07 nm  ZWO ASI174mm synoptické pozorování
210/3430 mm interferenční 656.28/0.05 nm  4070M-GE (Thorlabs) detaily