next up previous
Next: Granulace Up: Fotosférické útvary Previous: Fakulová pole

Okrajové ztemnění

Všímavému pozorovateli neujde, že okraj disku nemá stejnou jasovou intenzitu, jako centrální část. Tomuto jevu se říká okrajové ztemnění a na jeho existenci se podepisují především dva jevy. Jednak fakt, že záření z fotosféry má převážně radiální směr šíření, což znamená, že v oblastech vzdálenějších od středu disku již jde velká část viditelného světla jiným směrem než k pozorovateli. Druhým faktorem je tloušťka fotosféry, která je kolem 700 km, a tak zatímco na centru disku se díváme přímo na ni, u okraje již vrháme částečně pohled i do chladnějších vrstev sluneční atmosféry.Michal SVANDA 2002-01-09