Akce pro veřejnost

Chat s astronomkou

Anglický web

Věděli jste, že Annie Cannon (1863 - 1941) vytvořila dnešní klasifikaci hvězd OBAFGKM, která je založena na jejich spektrálních vlastnostech? Nebo, že Jocelyn Bell (1943 - ) objevila zvláštní rádiové signály, které označila jako "malé zelené mužíčky" a které, jak se později ukázalo, pocházejí z rychle rotujících kompaktních hvězd vyzařujících velmi pravidelné pulsy, tzv. pulsarů? V minulosti se sice našly výjimečné ženy, které měly štěstí a mohly se věnovat své vášni pro studium astronomie, bohužel často byla práce těchto průkopnic spíše upozaděna. Naštěstí, časy se mění!

Autorka: Božena Solarová

Rády bychom s vámi oslavily Mezinárodní den žen a dívek ve vědě

A jak lépe oslavit tento významný den než tím, že umožníme všem zájemcům kontakt s profesionálními astronomkami a astrofyzičkami pracujícími v České republice, aby tak s vámi mohly sdílet své znalosti a zkušenosti! To je právě Chat s astronomkou, série aktivit organizovaných mezi 11. únorem (Mezinárodní den žen a dívek ve vědě) a 8. březnem (Mezinárodní den žen).

A co jsou tyto akce?

Těšíme se na vaše otázky! 

 

Soňa Ehlerová je česká astronomka pracující na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Praze na Spořilově. Můžete s ní chatovat česky.

Soňa Ehlerová se zabývá mezihvězdnou hmotou, tvorbou hvězd a galaxiemi (její oblíbenou galaxií je Mléčná dráha a oblíbenou fází mezihvězdného prostředí neutrální vodík). Ráda popularizuje astronomii a vědu (občas mívá veřejné přednášky, účastní se vědeckých veletrhů, vymýšlí dílničky na dnech otevřených dveří ASÚ). Pomáhá organizovat popularizační akce Mezinárodní astronomické unie v České republice (jako třeba Pojmenuj exoplanetu). Ve volném čase nejraději ze všeho řeší záhady a zachraňuje svět ve hrách na hrdiny (Dungeons & Dragons ji provází ještě o něco déle než astronomie).

 


 

Marta García Rivas pochází ze Salamanky (Španělsko) a je PhD studentkou na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Můžete s ní chatovat španělsky nebo anglicky.

Zabývá se Sluncem. Analyzuje magnetické pole na povrchu Slunce a snaží se pochopit, jak magnetické pole ovlivňuje vnitřní konvekci a vytváří tmavé struktury (póry nebo sluneční skvrny). Používá pozorování z družic, ale občas také jezdí pozorovat na Kanárské ostrovy. Marta přednášela astronomii pro studenty středních škol a také pro širokou veřejnost na vědeckých veletrzích. Účastnila se španělské verze "Chat s astronomkou". Ve volném čase leze ráda po horách, běhá se svým psem, skládá skládačky, s nadšením bojuje s češtinou, kterou by se ráda naučila, a snaží se poznat Českou republiku! 


 

Romana Grossová je slovenská astronomka působící v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR (Spořilov, Praha) a na Masarykově univerzitě (Brno). Můžete s ní chatovat slovensky nebo anglicky.

Studuje aktivitu černých děr ve obrovských eliptických galaxiích ale taktiež se zaměřuje na studium galaxií, jejichž plyn je při pohybu do centra kupy galaxii při vysokých relativních rychlostech strháván a vytváří tak obrovské ohony za galaxií. Kvůli tomuto tvaru se tyto galaxie často nazývají galatické medúzy. Ve volném čase ráda leze, jezdí na kole, běhá, lyžuje.

 


 

Anežka Kabátová je PhD studentka na ČVUT (Praha) pracující na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR (Spořilov, Praha). Můžete s ní chatovat česky nebo anglicky. 

Od začátku její astronomické dráhy se zabývá molekulárním plynem v galaxiích - nejprve zkoumala, jestli jeho zásoby likvidují supermasivní černé díry, a nyní zkoumá, jestli ho z galaxií vytrhává horké mezigalaktické médium. Její nejoblíbenější observatoří je ALMA v Chile. Ve volném čase ráda zvedá činky, zpívá, chodí do přírody a vaří. A také ráda mluví o astronomii, proto ji můžete potkat na Dnech otevřených dveří, veletrzích vědy, nebo na Chatu s astronomkou.

 


 

Jana Kašparová je česká astronomka pracující na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Můžete s ní chatovat česky nebo anglicky.

Zabývá se analýzou a modelováním emise ve slunečních erupcích. Popularizuje astronomii a astrofyziku mezi přáteli a občas na Dnech otevřených dveří v Ondřejově. Kromě práce má ráda přírodu, trávení času s rodinou, knížkou nebo hudbou!

 


 

Brankica Kubátová je ze Srbska a pracuje v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Můžete s ní chatovat česky nebo anglicky.

Zabývá se horkými hvězdamihvězdným větrem a jejich modelováním. Brankica pomáhá při organizaci Dne otevřených dveří na Ondřejovské hvězdárně. Volný čas tráví se svou dcerou a přáteli, mimo to také trénuje jógu!

 


 

Tiina Liimets je z Estonska a pracuje v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Můžete s ní chatovat estonsky nebo anglicky. 

Její výzkum se soustředí na mlhoviny: Tiina chce vědět, proč vypadají právě tak, jak vypadají, a jak se vyvíjejí. Když byla ještě v Estonsku - a někdy i teď - často mluvila o své práci a psala populární články, byla také členkou amatérského astronomického klubu. Dnes ve volném čase ráda cestuje, čte knihy, sportuje, pracuje na zahradě a hraje si s Legem!

 


 

Martina Pavelková je z Chodova, Karlovy Vary, a pracuje na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Můžete s ní chatovat česky.

Martina je sluneční pozorovatelka na Sluneční patrole. Její hlavní pracovní náplní je pozorování Slunce, fotograficky i vizuálně a předpovídání sluneční aktivity. V létě provádí na hvězdárně v Ondřejově a mívá popularizační přednášky. Ve volném čase čte knihy a věnuje se trampingu a paličkování!

 


 

Klaudia Protušová je slovenskou magisterskou studentkou astrofyziky na Masarykově univerzitě v Brně. Můžete s ní chatovat slovensky nebo anglicky.

Zaměřuje se na studium prvních galaxií, jejich vznik a vývoj v raném vesmíru. Také se zaměřuje na to, jakou roli sehrály první galaxie v reionizaci neutrálního vodíku v okolí prvních struktur vesmíru. Kromě prvních galaxií se věnuje i tomu, jak aktivita supermasivních černých děr ovlivňuje jejich okolí. Ve volném čase ráda kreslí a háčkuje a tráví čas se svou kočkou.

 


 

Tahereh Ramezani je íránská astronomka působící na Masarykově univerzitě (Brno). Můžete s ní chatovat anglicky nebo persky.

Tahereh Ramezani studuje otevřené hvězdokupy pomocí vesmírné observatoře Gaia. Pozoruje otevřené hvězdokupy, které jsou typem hvězdokup, a analyzuje data, aby zjistila více o jejich vlastnostech. Ve volném čase ráda cestuje, čte, píše, sleduje sci-fi a komedie a sportuje.

 


 

Julieta Sánchez Arias je z Argentiny a pracuje v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Můžete s ní chatovat španělsky nebo anglicky. 

Julieta se zabývá asteroseismologií, tedy oscilací proměnných hvězd. Tento obor umožňuje studium změn ve vnitřní struktuře hvězd v průběhu jejich evoluce, studium účinků hvězdné rotace a procesů, které způsobí úbytek hmoty ve hmotných hvězdách a další. Mimo práci se v současné době učí hrát na ukulele, studuje češtinu a každý den trénuje jógu. Ráda maluje s akvarely, miluje knihy o filozofii, psychologii, historii a politice. Za nejlíp strávený čas považuje hraní deskových her s přáteli!

 


 

Petra Suková pochází původně z Prahy, i když většinu dětství strávila ve Svitavách. Pracuje na Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově. Můžete s ní chatovat česky nebo anglicky. 

Ve svém výzkumu se zabývá různými aspekty chování hmoty v blízkém okolí černých děr. Zajímá se o výskyt chaotického chování testovacích částic v prostoročasech, kde je černá díra obklopená dalším zdrojem gravitačního pole (hmotný disk nebo prstenec). Dále se zaměřuje na magneto-hydrodynamické simulace, které popisují pád hmoty na černou díru. S jejich pomocí zkoumáme vznik a chování rázových vln v plynu s nízkým momentem hybnosti. Pohyb a oscilace těchto rázových vln mohou částečně vysvětlovat tzv. kvaziperiodické oscilace s nízkou frekvencí, které pozorujeme ve světelných křivkách některých rentgenových dvojhvězd. Dalším fenoménem, který zkoumáme pomocí numerických simulací, je průchod hvězdy akrečním tokem na superhmotné černé díry, které se nacházejí v centrech galaxií. Z časových důvodů se zatím popularizaci věnuje spíše okrajově, ale účastnila se např. rozhovoru v sérii "S vědátory na pivo" nebo Dotazovny Science to go, uspořádala přednášku pro veřejnost a pro studenty gymnázia ve Svitavách či napsala článek pro časopis Astropis. Jelikož má téměř tříletého syna, tak veškerý volný čas věnuje jemu, momentálně jí na jiné aktivity čas už nezbývá. Před narozením syna zpívala v pěveckém sboru Sebranka a také se věnovala kreslení a malování!