Tesný prelet asteroidu 2007 TU24 okolo Zeme

Snímky planétky 2007 TU24 zhotovené v noci 29./30. januára 2008 (len 14 hod po maximálnom priblížení k Zemi) ilustrujú rýchly pohyb po oblohe spôsobený malou vzdialenosťou asteroidu od Zeme. V čase pozorovania sa planétka nachádzala vo vzdialenosti 718 tis. km od Zeme, mala jasnosť +10,8 mag (podľa efemeridy) a premietala sa do SZ časti súhvezdia Veľkej Medvedice (UMa), približne 2,3 stupňa JZ od známej galaxie M81. Snímky boli zhotovené pomocou CCD kamery G2-3200 umiestnenej v primárnom ohnisku 0,65-m reflektoru Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove a zobrazujú oblasť s rozmermi 22 x 15 oblúkových minút. V dôsledku malej vzdialenosti od Zeme bola v čase pozorovania uhlová rýchlosť planétky 118"/min! Na snímkach je sever hore a východ vľavo.

Planétka bola objavená 11. nov. 2007 v rámci projektu "Catalina Sky Survey" a 29.I.2008 v čase 9:30 SEČ preletela okolo Zeme vo vzdialenosti 534 tis. km (1,4-nás. vzdialenosti Zem-Mesiac). Jej veľkosť sa odhaduje na 250 metrov.

(R, 100x2s)

Snímka vľavo je kompozíciou 100 snímok získaných cez filter R, s dĺžkou jednotlivej expozície len 2 s a zobrazuje oblasť s rozmermi 22' x 15'.

Jednotlivé expozície boli zhotovené v čase od 22:17 do 22:30 UT a približné súradnice stredu snímky sú 9 hod 36,3 min (rekt) a +67 st 35 min (dekl).

Po kliknutí na obrázok sa zobrazí snímka v plnom rozlíšení.

(R, 8x60s)

Snímka vľavo je kompozíciou 8 snímok získaných cez filter R, s dĺžkou jednotlivej expozície 60 s a zobrazuje oblasť s rozmermi 22' x 15'.

Jednotlivé expozície boli zhotovené v čase od 22:32 do 22:41 UT a približné súradnice stredu snímky sú 9 hod 39,7 min (rekt) a +67 st 18 min (dekl).

Najjasnejšou hviezdou na snímke je GSC 4142:1234 (SAO 14949) s jasnosťou +5,9 mag.

Po kliknutí na obrázok sa zobrazí snímka v plnom rozlíšení.

Dostupná je tiež animácia v polovičnom (850 kB, negatív) alebo plnom rozlíšení (3,8 MB).


Pozorovanie o 4 dni neskôr

Planétku 2007 TU24 sme pozorovali aj v noci 2./3. februára 2008, tentokrát už ako regulérny fotometrický cieľ za účelom získania odhadu jej rotačnej periódy. V čase pozorovania sa planétka nachádzala vo vzdialenosti 3,9 mil. km od Zeme, mala jasnosť +14,3 mag (podľa efemeridy) a premietala sa do južnej časti súhvezdia Veľkej Medvedice (UMa), neďaleko hranice so súhvezdím Vlasy Bereniky (Com). Snímky boli opäť zhotovené pomocou CCD kamery G2-3200 umiestnenej v primárnom ohnisku 0,65-m reflektoru Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove. V dôsledku narastajúcej vzdialenosti planétky od Zeme klesla jej uhlová rýchlosť na 4,3"/min, čo je asi 27-krát menej ako pri pozorovaní 4 dni predtým. To nám umožnilo robiť snímky s expozíciou 75 s (oproti exp. 2 s v prvej noci). V dôsledku tzv. horizontálnej paralaxy a vhodných geometrických podmienok (malá geocentrická vzdialenosť asteroidu + pohyb v severo-južnom smere) sa dráha planétky nezobrazila ako priamka ale je mierne zakrivená. Na snímkach je sever hore a východ vľavo.

(R, 80x75s)

Snímka vľavo je kompozíciou 80 snímok získaných cez filter R, s dĺžkou jednotlivej expozície 75 s a zobrazuje oblasť s rozmermi 20' x 14'.

Jednotlivé expozície boli zhotovené 3. feb. 2008 v čase od 3:20 do 5:05 UT a približné súradnice stredu snímky sú 12 hod 4,1 min (rekt) a +31 st 07 min (dekl).

Po kliknutí na obrázok sa zobrazí snímka v plnom rozlíšení.

Dostupná je tiež animácia v polovičnom rozlíšení (7,5 MB, negatív).

© P. Kušnirák
Astronomický ústav AV ČR
Ondřejov, 2008