Planétka (107054) Daniela

Planétku objavil Peter Kušnirák 0,65-m ďalekohľadom (f/3,6) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove v noci z 31. decembra 2000 na 1. januára 2001, pri astrometrickom pozorovaní planétky (70448) 1999 TS15 (objavená v októbri 1999). Planétka sa v čase objavu nachádzala vo východnej časti súhvezdia Raka (Cnc), necelých 8° VSV od otvorenej hviezdokopy M 44 (Jasličky) a mala zdanlivú vizuálnu jasnosť +19,5 mag. Bola 52. planétkou objavenou v prvej polovici januára 2001, o čom svedčí aj jej predbežné označenie 2001 AB2, ktoré dostala krátko po objave. Na priložených snímkach je poloha planétky označená červeným krúžkom (ostatné planétky v poli modrým krúžkom). Po kliknutí sa zobrazí animácia v plnom rozlíšení. Sever je vždy hore, východ vľavo. Rozmery snímok (zobrazených ako negatív) sú približne 20'×12'.

2000-12-31 2001-01-27
31. dec. 2000 / 1. jan. 2001

Objavové snímky zhotovené v čase 03:33 až 03:59 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
9h 12,7m (rektascenzia) a +21° 22' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V = 19,5 mag,
vzdialenosť od Zeme: 228 mil. km.
27./28. január 2001

Snímky zhotovené v čase 21:39 až 22:01 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
08h 44,8m (rektascenzia) a +22° 44' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V = 19,1 mag,
vzdialenosť od Zeme: 220 mil. km.
(107054) Daniela
Originál citácie Preklad citácie

Daniela Rapavá (b. 1956) is a Slovak astronomer who is a popularizer of the natural sciences, including ecological science. She creates beautiful and unusal photography of physical phenomena, and is the founder of The Inventive Astropark at Rimavská Sobota Observatory.

Daniela Rapavá (nar. 1956) je slovenská astronómka a popularizátorka prírodných vied, vrátane ekológie. Zhotovuje aj pozoruhodné fotografie fyzikálnych javov a je zakladateľkou Astroparku pri hvezdárni v Rimavskej Sobote.

Meno planétky sa stalo oficiálnym po zverejnení v cirkulári MPC č. 106502 vydanom Medzinárodnou astron. úniou dňa 5. 10. 2017.

Ďalšie informácie:

Planétka obieha okolo Slnka po mierne excentrickej (e = 0,181), málo sklonenej dráhe (i = 5,1°) a okolo Slnka obehne raz za 3,38 roka (veľká poloos dráhy je 2,252 AU). Naposledy prešla perihéliom svojej dráhy v decembri 2016 vo vzdialenosti 1,844 AU od Slnka. Najbližšie sa planétka dostane do perihélia koncom apríla 2020. Absolútna magnitúda planétky je 16,0 mag, čomu zodpovedá veľkosť približne 2 km (za predpokladu priemernej hodnoty albeda). K Zemi sa približuje na vzdialenosť 126 miliónov km a v priaznivej opozícii (tzv. perihéliovej) môže na oblohe dosiahnuť jasnosť +16,9 mag.


Stránku pripravil Peter Kušnirák, 12/2017