Planétka (20495) Rimavská Sobota

Planétku objavili Petr Pravec a Peter Kušnirák 0,65-m ďalekohľadom (f/3,6) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove v noci 15./16. augusta 1999 v západnej časti súhvezdia Vodnár (Aqr), asi 4° južne od guľovej hviezdokopy M 2, pri fotometrickom pozorovaní blízkozemnej planétky 1998 QR52 (typ Apollo). Poloha a smer pohybu planétky sú vyznačené na každej zloženej snímke. Po umiestnení kurzora na snímku sa zobrazí animácia, po kliknutí animácia v plnom rozlíšení. Sever je vždy hore, východ vľavo. Rozmery snímok sú približne 19'×12'.

Snímka č.1 Snímka č.2
15./16. august 1999

Objavové snímky zhotovené v časoch 22:28 a 22:34 UT.
Expozície snímok boli 100 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
21h 33,7m (rektascenzia) a -04° 56' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=17,4 mag.
21./22. august 1999

Snímky zhotovené v časoch 00:16 a 00:23 UT.
Expozície snímok boli 120 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
21h 29,1m (rektascenzia) a -06° 08' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=17,4 mag.
Snímka č.3 Snímka č.4
31. august/1. september 1999

Snímky zhotovené v časoch 19:52 a 20:16 UT.
Expozície snímok boli 150 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
21h 22,6m (rektascenzia) a -08° 05' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=18,1 mag.
11./12. september 1999

Snímky zhotovené v časoch 20:44 a 20:51 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
21h 17,1m (rektascenzia) a -10° 09' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=18,3 mag.
Najjasnejšia hviezda na snímke má jasnosť 7,0 mag.
(20495) Rimavská Sobota
Originál citácie Preklad citácie

Rimavská Sobota, a small town with a rich history, lies in the Rimava river valley. A public observatory founded there in 1975 runs programs for observing the sun and occultations, and it coordinates visual meteor observations in Slovakia. The head office of the Slovak Association of Amateur Astronomers is also located there.

Rimavská Sobota, malé mesto s bohatou históriou, ležiace v údolí rieky Rimava. Miestna hvezdáreň, založená v roku 1975, sa venuje pozorovaniam Slnka, zákrytov a koordinuje vizuálne pozorovania meteorov na Slovensku. Nachádza sa tu aj sídlo Slovenského zväzu astronómov amatérov.

Meno planétky sa stalo oficiálnym po zverejnení v cirkulári MPC č. 42678 vydanom Medzinárodnou astron. úniou dňa 9. 5. 2001.

Ďalšie informácie:

Planétka obieha po mierne excentrickej (e = 0,105) a sklonenej dráhe (i = 15,3°). Okolo Slnka obehne raz za 4,19 roka (veľká poloos dráhy je 2,599 AU). Perihéliom svojej dráhy prešla naposledy v apríli 1999 (4 mesiace pred objavom) vo vzdialenosti 2,328 AU od Slnka. Najbližšie sa planétka dostane do perihélia v júni 2003. Absolútna magnitúda planétky je 14,9 mag, čomu zodpovedá veľkosť približne 4 km (za predpokladu priemernej hodnoty albeda). K Zemi sa približuje na vzdialenosť 201 miliónov km a v priaznivej opozícii (tzv. perihéliovej) môže na oblohe dosiahnuť jasnosť 17,4 mag.


Stránku pripravil Peter Kušnirák. Máj 2001