Planétka (22185) Štiavnica

Planétku objavili Peter Kušnirák a Ulrika Babiaková 0,65-m ďalekohľadom (f/3,6) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove v noci 28./29. decembra 2000 v severovýchodnej časti súhvezdia Orión (Ori), pri astrometrickom pozorovaní planétky 2000 YO12 (KP0799, objavená 2000-12-22). Poloha a smer pohybu planétky sú vyznačené na každej zloženej snímke. Po umiestnení kurzora na snímku sa zobrazí animácia, po kliknutí animácia v plnom rozlíšení. Sever je vždy hore, východ vľavo. Rozmery snímok (zobrazených ako negatív) sú približne 19'×12'.

Snímka č.1 Snímka č.2
28./29. december 2000

Objavové snímky zhotovené v časoch 01:50 a 02:02 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
05h 58,4m (rektascenzia) a +18° 29' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=17,7 mag.
31. 12. 2000 / 1. 1. 2001

Snímky zhotovené v časoch 22:51 a 23:04 UT.
Expozície snímok boli 180 s.

Súradnice planétky (ekv. J2000.0) boli približne:
05h 55,8m (rektascenzia) a +18° 46' (deklinácia),
jasnosť planétky bola V=17,5 mag.
(22185) Štiavnica
Originál citácie Preklad citácie

Banská Štiavnica, a town in the ``Štiavnické vrchy'' mountains, central Slovakia, known for its famous mining history, has been on the UNESCO World Heritage List since 1993. The Mining Academy, founded 1762, was the first of its kind in the world. The town is the birthplace of the second discoverer.

Banská Štiavnica, mesto ležiace v pohorí Štiavnické vrchy na strednom Slovensku, je známe svojou slávnou baníckou minulosťou. Od roku 1993 je na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO (World Heritage List). V roku 1762 v ňom bola založená Banícka akadémia, prvá svojho druhu na svete. Mesto je rodiskom spoluobjaviteľky.

Meno planétky sa stalo oficiálnym po zverejnení v cirkulári MPC č. 42680 vydanom Medzinárodnou astron. úniou dňa 9. 5. 2001.

Ďalšie informácie:

Planétka obieha po takmer kruhovej (e = 0,012), dosť sklonenej dráhe (i = 22,6°). Okolo Slnka obehne každých 5,73 roka (veľká poloos dráhy je 3,202 AU). Perihéliom svojej dráhy prešla naposledy v novembri 2000 vo vzdialenosti 3,164 AU od Slnka. Najbližšie sa planétka dostane do perihélia v auguste 2006. Absolútna magnitúda planétky je 13,1 mag, čomu zodpovedá veľkosť približne 9,5 km (za predpokladu priemernej hodnoty albeda). Ide teda o relatívne veľkú planétku, ktorá sa približuje k Zemi na vzdialenosť 327 miliónov km a v priaznivej opozícii (tzv. perihéliovej) môže na oblohe dosiahnuť jasnosť 17,3 mag.


Stránku pripravil Peter Kušnirák. Máj 2001